2 Afdelingslæger – Plastikkirurgi Plastik og brystkirurgi – Aarhus Universitetshospital 2 stillinger som afdelingslæger i Plastikkirurgi ved Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse 1. august 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Afdelingslægerne skal være speciallæge i Plastikkirurgi.

 

Afdelingslæger i Plastikkirurgi vil blive tilbudt bred uddannelse i plastikkirurgi og forventes at arbejde i alle ansvarsområder i samarbejde med teamansvarlige overlæger med rotation hver 6. måned i de første 2 år af ansættelsen.

 

Vi tilbyder

  • et godt arbejdsmiljø med høj prioritering af teamsamarbejde
  • en spændende afdeling med vægt på høj faglig standard og fokus på fortsat udvikling af gode og forudsigelige patientforløb
  • et godt involverende uddannelsesmiljø med høj standard og gode evalueringer
  • et levende samarbejdende forskningsmiljø med fokus på tværfaglig udvikling både national og international.

 

Ansøger med forskningserfaring prioriteres.

 

Vi forventer at afdelingslægerne besidder gode samarbejdsevner og deltager dagligt i uddannelse af yngre læger og medicinstuderende. Dertil erfaring og kompetencer inden for de plastikkirurgiske ansvarsområder og de syv lægeroller.

 

Afdelingen har højt specialiseret behandlingsfunktion for patienter fra Region Midtjylland og Region Nord. Desuden varetager afdelingen hoved- og regionsfunktionsbehandling af patienter i Region Midtjylland. Afdelingens satellitfunktion i Gødstrup forestår hovedfunktions behandling af patienter fra den vestlige del af Region Midtjylland.

 

Afdelingslægen deltager sammen med de øvrige læger i vagter.

Vagtbetegnelse er tilkaldevagt fra bolig.

Det forventes desuden at afdelingslægen deltager i Gødstrup-funktionen.

 

Oplysning om stillingen og funktions- og opgavebeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til cheflæge Birgitte Jul Kiil mobil: 92432569 eller e-mail: birgkiil@rm.dk

Ansøgning udfærdiget efter de 7 lægeroller samt et kronologisk CV fremsendes elektronisk.

 

Ansøgningsfrist 18.juni 2023.

Ansættelsessamtale finder sted onsdag den 21. juni 2023 fra kl. 14.00.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest samt en tilfredsstillende autorisation.

 

Der henvises til Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”. Ansøgeren vil blive bedømt efter de syv roller/kompetenceområder for en speciallæge og ansøgning skal være bilagt Region Midtjyllands skema til ”Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland”

http://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/XEAC3CE0E72E65046C12577570070ACF5?OpenDocument&ref=internalVIP

http://e-dok.rm.dk/edok/editor/AAUH.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-83WB3X/$FILE/Bilag%201%20-%20Gennemgang%20af%20speciallægens%207%20roller.doc

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

 

Søg stillingen via “søg job”-knappen.