1 specialist i psykoterapi søges til TUP 1, Team for Ungdomspsykiatri, Ungdomspsykiatrien i Skejby, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afd. Vi søger 1 erfaren psykolog, der har evner til og interesse i at præge og udvikle behandlingstilbuddet i ungdomspsykiatrien. Du skal desuden indgå i psykiatrisk udredning af unge i halvdelen af den patientrettede arbejdstid og skal derfor også have lyst til dette samt gerne erfaring hermed.

Ansøgningsfrist: 20/06/2022 Ungdomspsykiatrien i Skejby

Vores afsnit er præget af et godt arbejdsmiljø med engagerede og fagligt dygtige kolleger samt en tydelig ledelse, der bakker op om deres medarbejdere. Vi vægter fagligheden og det tværfaglige samarbejde højt. Den ambulante ungdomspsykiatri har stort fokus på udredning og diagnosticering, og vi skal sideløbende udvikle og udvide vores behandlingstilbud ift. OCD-, angst og depression. Vi har brug for 1 ny men erfaren kollega, der kan bidrage. Vi har en gruppe psykologer, der ønsker opkvalificering i behandling og ser frem til supervision af en specialist i psykoterapi.

I ungdomspsykiatrien udreder og behandler vi unge fra 14 til 18 (21) år bredt, og i TUP 1 er der primært fokus på ADHD, autisme, OCD, angst og psykoser samt depression. Vi varetager udredning og behandling af komplekse psykiatriske problemstillinger på et højt specialiseret niveau.

I vores arbejde lægger vi vægt på, at vi hjælper, der hvor behovet er størst og er med til at gøre en forskel for de allermest syge unge og deres familier.

Der er tale om 1 fast stilling på fuld tid i Team for Ungdomspsykiatri (TUP 1) i Skejby, dvs. 37 timer pr. uge med tiltrædelse pr. 01.09.22. Arbejdstiden er placeret på hverdage inden for tidsrummet 7.30 og 18.00.

Afsnittet er beliggende på to matrikler, og stillingen er med fremmøde i Skejby. I det samlede TUP 1 arbejdes der vedvarende med harmonisering af tilbuddet til patienter og pårørende i tæt samarbejde med det andet ambulante ungdomspsykiatriske ambulatorium, TUP2.

Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende arbejde med engagerede kolleger i en organisation, der vedvarende er i udvikling og optaget af samstemning af tilbuddene på tværs i organisationen.

Team for Ungdomspsykiatri består af: Læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere og sekretærer.

Ved ansøgningen vil der blive lagt vægt på:

 • at du er specialist i psykoterapi
 • at du har behandlingserfaring inden de relevante patientgrupper
 • at du har erfaring i forhold til udredende samtaler og psykologisk testning
 • at du har et godt overblik
 • at du har erfaring med at formulere dig skriftligt
 • at du er indstillet på dokumentation og administrativt arbejde som en del af arbejdet
 • at du er fleksibel og kan arbejde selvstændigt
 • at du har gode formidlingsevner
 • at du har gode samarbejdsevner

Vi tilbyder dig:

 • en spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt team
 • mulighed for at være med til at udvikle behandlingstilbud inden for de givne rammer
 • god introduktion og mentorordning
 • muligheder for uddannelse/kurser
 • et højt fagligt niveau
 • godt kollegialt sammenhold og et godt arbejdsmiljø
 • et ledelsesmæssigt fokus på sammenhæng mellem opgaver og ressourcer

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Du er velkommen til en uformel samtale om arbejdspladsen og stillingen hos psykologkoordinator Brian Ruengkratok Lang, tlf. 40248152, afsnitsoverlæge Susanne Tangelev via afsnitstlf. 78473210, eller psykolog Lotte Hauge Sørensen, tlf 24910480. Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.bua.rm.dk.

Ansøgningsfrist: d. 20.06.22
Samtaler afholdes: d. 24.06.22

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejdere.

Søg job via ”Søg job”- knappen

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.