Hvem fortjener at få Lighedsprisen? Nu indkaldes kandidater til Dagens Medicins pris. Frist: 13. februar 2014.

Dagens Medicin vil gerne hædre et initiativ, som har formået at skabe lighed — eller i hvert fald større lighed — i sundhedsvæsenet. Derfor indkalder vi nu kandidater til at modtage Lighedsprisen. Prisen sætter fokus på favorisering og diskriminering af patienter — en diskriminering, som er afhængig af patienternes indkomst, uddannelse, køn, alder og bopæl. Med prisen håber Dagens Medicin, at andre vil blive inspireret til at følge de gode eksempler på lige behandling i sundhedsvæsenet. Prisen uddeles for fjerde...