Bypass-opererede har øget dødelighed 8-10 år efter operation Sandsynligheden for at leve videre efter en bypass-operation i hjertet er tæt på at være den samme som den almene befolkning, når man er ovre selve indgrebet. Men efter 8-10 år stiger dødeligheden, viser et registerstudie fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling ved Aarhus Universitet.

Patienter, der klarer sig igennem den første måned efter en bypass-operation, har en betydelig større chance for at leve videre end man havde for tre årtier siden – i hvert fald til 8-10 år efter operationen, hvor dødeligheden pludselig øges med 60-80 pct.

Det er hovedkonklusionen i et omfattende, nationalt registerbaseret studie, som netop er publiceret fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Undersøgelsen, der belyser 30 års-prognosen efter bypass-operation i hjertet, er baseret på data fra samtlige ca. 51.000 danske patienter, der er opereret mellem 1980 og 2009 – oplysninger, som efterfølgende er sammenlignet med data fra en kontrolgruppe på 500.000 mennesker af samme køn og alder udtrukket tilfældigt fra baggrundsbefolkningen.

»Undersøgelsen viser, at overlevelsen er forbedret gennem de sidste tre årtier, sådan at sandsynligheden for at leve videre som bypass-opereret er tæt på at være den samme som i kontrolgruppen. Det gælder, forudsat at man kommer godt igennem kirurgien, i 8-10 år efter operationen, men derefter ændrer prognosen sig, siger læge og ph.d.-studerende Kasper Adelborg fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling.

Han uddyber, at 10 års-overleverne ifølge studiet har en øget dødelighed på mellem 60 og 80 pct., når man sammenligner med kontrolgruppen.

»Det kan skyldes, at sygdommen skrider frem og at forkalkningen af karrene tiltager, eller at det indopererede materiale begynder at svigte,« siger han og understreger, at der naturligvis vil være forskel i prognosen fra patient til patient.

»Derfor er det selvfølgelig også de klinikere, som har med de enkelte patienter at gøre, som må vurdere deres prognose – og det er der altså særlig grund til at gøre efter de første 8-10 år, hvor vi nu ved, at der er en øget risiko for at dø,« siger Kasper Adelborg, der opfordrer til, at man tager ved lære af studiet og vurderer patienten efter 10 år.

Ud over den nye viden om en særlig ’obs-periode’ 8-10 år efter bypassoperationen, fastslår undersøgelsen, at den første måned er særlig kritisk.

»Det er velkendt, at der er risici forbundet med en kompliceret operation i hjertet, men dødeligheden i forbindelse med operationen er heldigvis ret lav. Det nye er, at vi har præcise tal for, hvordan prognosen er, herunder langtidsprognosen for de bypassopererede sammenlignet med den øvrige befolkning,« siger Kasper Adelborg.

Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes 2017; 10: 5: Thirty-Year Mortality After Coronary Artery Bypass Graft Surgery

Skriv kommentar