Børn med astma og allergi har en skæv lipid-profil Det skadelige kolesterolniveau er forhøjet, mens det gavnlige er sænket hos børn med astma og allergi, viser dansk studie fremlagt på EAACI. 

Børn med allergi og astma har forhøjede værdier af det skadelige LDL-kolesterol i blodet – det samme gør sig gældende for mængden af triglycerider, begge dele ubalancer, som har betydning for dannelsen af åreforkalkning.Til gengæld har børnene lave værdier af det gavnlige HDL-kolesterol, som er kendt for at beskytte mod hjertekarsygdomme. Det viser et nyt studie, der er gennemført ved COPSAC, Dansk Børneastma Center i Gentofte af Rebecca Kofod Vinding. Som nybagt mor og med den lille nyfødt på armen...