Biologisk viden giver markant bedre behandling af blodsygdomme Der sker konstant store spring i diagnosticeringen og behandlingen af hæmatologiske sygdomme, fortæller professor Henrik Birgens, medicinsk hæmatologisk afdeling på Herlev Hospital

De nye biologiske behandlinger giver meget lovende resultater i behandling af leukæmi og andre blodsygdomme og kan fremover, for nogle kroniske leukæmiformer, formodentlig helt erstatte kemoterapi.

Det forklarer Henrik Birgens, der de senere år har oplevet en stor tilgang af nye biologiske midler. Men også inden for diagnosticering giver DNA-teknologi nye og forbedrede muligheder.

»Der er sket en kolossal udvikling inden for DNA-teknologien og genetiske undersøgelser. Det er helt afgørende for os, og det rykker meget. I dag kan man anvende en række DNA-undersøgelser til prognosestratificeringer. Man kan se, hvilken prognose den enkelte patient har, og det udmønter sig allerede nu i, hvilken behandling man vælger. Man kan således fra starten pinpointe patienter med en særlig god prognose. Eller en dårlig prognose. Det kan f.eks. bruges til at udvælge de patienter, som kræver stamcelletransplantation for at have en rimelig chance for helbredelse. Det er en stor forbedring,« siger Henrik Birgens og forklarer, at nye diagnostiske tiltag inden for mikrobiologi og billeddiagnostik også har rykket sig.

De store fremskridt inden for biologien har også ført til, at man i dag kender sygdommens mekanismer langt bedre end tidligere og derfor kan målrette behandlingen endnu mere.

»Man kender langt mere til de kemiske processer, der går i gang, når en ondartet celle begynder at dele sig og vokse. Nu kender man ofte signalvejene, der går fra ydersiden af cellen helt ind til DNA-molekylerne inde i cellens kerne, og som ultimativt fører til celledelinger. Man kender nu en række enzymhæmmere, som hæmmer disse signalveje og derved bremser celledelingerne. Ligeledes er der kommet en række nye antistoffer, som kan binde sig til de syge cellers overflade, så de bliver dræbt af immunsystemet,« siger Henrik Birgens og forklarer:

»Man kan kun være positiv over for de nye behandlinger, for ved kemoterapi er det anderledes. Her håber man, at man dræber cancercellerne uden at skade patienten unødigt. Det er altid afhængigt af, hvor meget kemoterapi man kan give og samtidig sikre, at patienten kan tåle det. Overskrider man dosis, går det typisk for meget ud over de normale celler.«

Skriv kommentar