Bedre sikkerhed til brugerne af medicin Vejen frem er f.eks. farmaceutisk omsorg og øget kommunikation og samarbejde mellem patient, læge og apotek

STØRRE SIKKERHED FOR patienter, der behandles med medicin. Det er formålet med de danske apotekers temaår 2004, Patientsikkerhedsår. Baggrunden er alvorlig. Forkert brug af medicin kan betyde dårligere livskvalitet, sygdom eller i værste fald død for den enkelte patient. De offentlige sygehuse belastes også kraftigt, fordi mange må indlægges på grund af medicinproblemer.

I temaåret vil apotekerne have særligt fokus på rådgivningen. Borgerne skal opleve sikkerhed ved korrekt brug af medicin, information og rådgivning. Nogle apoteker vil også tilbyde særlige lægemiddelfaglige ydelser til enkeltpersoner, plejehjem og hjemmepleje, f.eks. medicingennemgang og dosisdispensering.

SOM LED I temaåret har vi i starten af året kørt en kampagne om rigtig brug af medicin. Formålet har været at understrege, hvor vigtigt det er, at man bruger sin medicin rigtigt for at få mest muligt ud af behandlingen. Men for at bruge medicinen rigtigt, skal man vide mest muligt om den. Medicinbrugerne skal være så kvalificerede, at de tør og magter at stille de rigtige spørgsmål omkring deres medicin. Ved at spørge, når man er usikker, kan man som patient selv være med til at øge sin egen sikkerhed. Også temaårets anden kam-pagne om bivirkninger, der netop er afholdt, har til formål at kvalificere medicinbrugerne.

DER ER GOD grund til at gøre en indsats for patientsikkerheden. Forskere på apotekernes uddannelses- og forskningsinstitution Pharmakon har i en ny rapport dokumenteret omfanget og konsekvenserne af medicineringsproblemerne ? de utilsigtede lægemiddelhændelser ? på apotek, i hjemmeplejen, i almen praksis, på plejehjem og på sygehuse.

Rapporten fastslår bl.a., at medicinproblemer er den 4.-6. hyppigste dødsårsag i USA. Herhjemme skyldes 8,4 pct. af indlæggelserne på medicinske afdelinger fejlmedicineringer. Og 48 pct. af de danske ældre havde bivirkninger, 35 pct. havde problemer relateret til lægemidlets virkning, og 30 pct. havde stadig symptomer trods brug af et lægemiddel.

Rapporten viser også, at problemerne især findes hos patienter, der lider af hjerte-kar-sygdomme og diabetes. Men der er også ofte medicineringsproblemer med smertestillende lægemidler, antibiotika og astmamedicin. Det er netop nogle af de grupper af lægemidler, der bliver set nærmere på i temaåret.

VEJEN FREM ER f.eks. farmaceutisk omsorg og øget kommunikation og samarbejde mellem patient, læge og apotek. Undersøgelser peger også på, at nationale rekommandati-oner og guidelines kan være en del af løsningen. Det samme gælder uddannelse af sund-hedspersonalet, kvalitetsstyret dokumentation af processer og fejl, patientuddannelse og patientinformation. De personlige elektroniske medicinprofiler, som regeringen har be-sluttet, at alle danskere skal have, vil også blive et godt redskab i kampen mod medicinfejl.

I sundhedsvæsenet ? herunder på apotekerne ? er der mange initiativer i gang for at for-bedre patientsikkerheden. Der er endda blevet oprettet et selskab for patientsikkerhed.

Jeg glæder mig over, at sundhedsvæsenet er gået i offensiven på området, og jeg håber, at såvel kunder som vores samarbejdspartnere vil betragte temaåret som et godt bidrag i denne offensiv.

Paul Bundgaard, Formand for Danmarks Apotekerforening

Skriv kommentar