Reservelæger i introduktionsstillinger til Medicinsk Afdeling 2, Slagelse Sygehus – quicknr. 19903

Dette job er udløbet

Stillingerne er klassificeret som introduktionsstillinger (klassifikationsnumrene er 3800R00-01-I-01 og 3800R00-01-I-02.

Medicinsk Afdeling 2 er en nyetableret medicinsk afdeling med specialerne kardiologi og endokrinologi opstået efter alt akut medicinsk behandling er samlet på Slagelse Sygehus, mens den ambulante funktion foretages i både Næstved og Slagelse.

Kardiologisk afsnit

Afsnittet har hovedfunktionsniveau indenfor alle kardiologiske sygdomsgrupper og har aktuelt tilknyttet otte speciallæger og et kardiologisk hoveduddannelsesforløb.

Sengeafdeling

48 monitorerede sengepladser pladser, hvor akutte patienter modtages direkte i afdelingen til primær kardiologisk vurdering. Dagligt indtag 10-16 patienter.

Ambulatorium

Varetager al non-invasiv-kardiologi bortset fra pacemakerkontrol, men inklusiv TEE og Hjerte CT.

Der er ambulant virksomhed både i Næstved og Slagelse med to speciallægeambulatorier dagligt samt sygeplejedækket virksomhed inden for hjerterehabilitering, hjerteinsufficiens samt atrieflimmer kontrol og behandling.

Hormonafsnit

Er opstået efter sammmenlægning af de endokrinologiske funktioner fra Næstved og Slagelse Sygehus. Afdelingen opretholder regionsfunktioner for hypofysesygdomme, recidivstruma og gravide med svært traktabel stofskiftesygdom samt hovedfunktionsniveau.

Aktuelt er tilknyttet fire speciallæger og to endokrinologiske hoveduddannelsesforløb.

Sengeafdeling

P.t. femdøgns afsnit med plads til 14 patienter. Forventes øget til 22 patienter samt syvdøgns afsnit i uge 38.

Ambulatorium

Både på Næstved og Slagelse Sygehuse afvikles der dagligt to speciallægebemandede ambulatorieforløb, yderligere afvikles daglige på begge lokaliteter dagligt flere sygeplejerske-styrede ambulatorieforløb til specielt diabetes kontrol og regulering.

Afdelingen prioriterer uddannelsesfunktionen af de yngre læger meget højt, og læger introduktionsstillinger allokeres til de medicinske specialer på skift efter ønsker og interesseområder.

Har du interesse i at høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge John Larsen, 56 51 41 31.

Send din ansøgning til ledende overlæge John Larsen pr. mail til
jlre@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist 15.08.16

Om Region Sjælland

Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 17.000 medarbejdere og et budget på 17 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.