Reservelæge til introduktionsstilling ved Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital En introduktionsstilling 6620-11-01-i-03 ved Lungesygdomme er ledig fra 1. februar 2024.

Dette job er udløbet

Som led i stillingen i det lungemedicinske speciale er der etableret en rotationsordning i afdelingens afsnit.

Du opnår således kompetence indenfor

  • lungemedicinsk stuegang
  • modtagelse og behandling af den ”brede” intern medicinske patient
  • lungemedicinsk og allergologisk ambulatoriefunktion
  • lungecancerudredning
  • udredning af interstitiel lungelidelse.

Herudover har vi i Lungesygdomme 4 strategiske indsatsområder for vores uddannelsessøgende læger. Inden en evt. ansættelse vil vi sammen afklare, hvor dit primære interesseområde ligger.

  • Læge med forskningsinteresse. Vi tilbyder dig samtale med professor og forskningsansvarlig overlæge og vil lægge en individuel plan for udvikling af din forskningsinteresse.
  • Læge med interesse for praktiske håndgreb – ultralyd, drænanlæggelse, bronkoskopi. Vi lader dig starte i det afsnit, der primært varetager disse indgreb, så vi sikrer din oplæring og dermed din erfaringsudvikling.
  • Læge med interesse for administration – skemalægger, UKYL-føl, UTH, organisation og ledelse. Vi har erfarne læger, der besætter disse poster, og vil lade dig følge ét af områderne for med tiden selv at stå for én eller flere opgaver.
  • Læge med interesse for klinikken inden for det medicinske område. Områder som ilt- og ventilationsstøtte, respiratorbehandling, high-flow iltbehandling. Udredning og behandling. Respirationsfysiologi og belastningsundersøgelser.

Du får mulighed for hyggeligt samvær med dynamiske kolleger og vil blive opfordret til at tage del i forskningen ved afdelingen. Vi prioriterer undervisning og udvikling højt.
Ansættelsesvarighed er et år.

Stillingen er forudsat færdiggørelse af KBU. Der erhverves erfaring inden for intern medicin og specielt lungemedicin.

Stillingen er klassificeret til introduktionsstillinger i intern medicin.

Du indplaceres i den normale dagtjeneste og i fælles medicinsk tilstedeværelsesvagt med deltagelse i Akut fællesvagten i Akutafdelingen samt vagt på sengeafsnittet.

Kontakt evt. uddannelsesansvarlig ledende overlæge Nina Voldby på 2726 7928 eller på ninavold@rm.dk for nærmere information.

Ansøgningsfristen er den 5. december 2023.

 

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.