To uklassificerede reservelæger søges til Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Horsens søger reservelæger til vikariater fra januar 2024 af min. 3 måneders varighed og gerne længere.

Dette job er udløbet

Stillingerne er i udgangspunktet på 37 timer ugentligt og med vagtforpligtelse.

Vi tilbyder:

 • Regionspsykiatrien Horsens er en lille afdeling, hvor du får set alle patientkategorier. Her får du kendskab til psykofarmakologisk behandling, miljøterapeutisk tilgang og neuroaffektiv udviklingspsykologi
 • Du bliver en del af et dynamisk undervisnings– og læringsmiljø
 • Du får mulighed for at få egne superviserede patientforløb
 • Afdelingen er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø og samarbejde på tværs, hvor vi hjælper hinanden med at løse opgaver og give patienter de bedst mulige forløb
 • Du vil modtage et dækkende introduktionsprogram til arbejdsopgaverne, ligesom du vil have følgevagter før første vagt
 • Du får tilknyttet en mentor
 • Du indgår i forvagtslaget med dag-, aften/nat- og weekendvagter (8.15-16.15 samt 15.45-8.45).  Normal arbejdstid er 8.15-15.15.

Vi har et stort fokus på uddannelse, og derfor har vi undervisning hver onsdag fra kl. 13–15, og der vil indimellem være klinikker med patientdeltagelse. Ugen afsluttes hver fredag med korte oplæg af 15 minutters varighed. Lægerne tager på skift et spændende dilemma, case eller artikel med til drøftelse.

Vi har en forventning om, at du:

 • Kan arbejde selvstændigt under supervision
 • Har interesse for det psykiatriske speciale
 • Er god til at samarbejde på tværs af faggrupper
 • Har en respektfuld kommunikation til både patienter, pårørende og kollegaer
 • Er indstillet på at bidrage positivt til afdelingens udvikling og miljø

Hvis du vil høre mere om stillingerne, skal du kontakte cheflæge Lisbeth Uhrskov på tlf.: 2047 1382.

Deadline for ansøgning er den 29. november 2023.
Ansættelsessamtaler foregår den 7. december 2023.

Om Regionspsykiatrien Horsens
I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelser. Vi er specialeopdelt i 2 klinikker, mens vores 2 sengeafsnit har en bred vifte af alle patientkategorier. Derudover har vi Psykiatrisk Akutenhed med visiterende og udgående funktioner.
Vi styrker behandlingstilbuddet i Regionspsykiatrien Horsens med et nyt sengeafsnit O3, der åbner i 2024.

Regionspsykiatrien Horsens (RPH) er beliggende på Regionshospitalet Horsens og med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 223.000 indbyggere. Afdelingen hører organisatorisk til det psykiatriske hospital i Region Midtjylland.

Du kan læse mere om vores afdeling her.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.