1 Introduktionslæge til Skolebørn, Team 1 ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), AUH Har du haft overvejelser om at arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrien?

Dette job er udløbet

Så er muligheden her nu.

Vi søger 2 læger, som har lyst til at stifte bekendtskab med den almene børnepsykiatri og med lyst til og interesse i at indgå i et tværfagligt ambulant udredningsteam.

Følgende I-læge stillinger ledig til besættelse hhv. nr.  6600-21A-52-i-01.

Ovennævnte stillinger er til besættelse fra d. 1. december 2023.

Der tilbydes:

  • Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri
  • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling
  • Tilknytning til et tværfagligt team med høj grad af tværfagligt samarbejde omkring udredning og behandling
  • Monofaglig vejledning ugentligt
  • Mulighed for individuel og gruppesupervision
  • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
  • Godt arbejds- og uddannelsesmiljø

Team 1 for Skolebørn, AUH

Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser,
opmærksomhedsforstyrrelser, affektive lidelser, psykose, angstlidelser og funktionelle lidelser.

Der ses ofte komorbiditet i forhold til komplekse psykosociale forhold. Afsnittet varetager udredning og behandling på såvel hovedfunktionsniveau (Viborg og AUH) som regions- og højt specialiseret niveau (AUH).

Afsnittet består af 2 enheder i henholdsvis Viborg og AUH. Der er et tæt samarbejde med de to børnepsykiatriske sengeafsnit. Ambulatorierne har omkring 55 medarbejdere med forskellige fagligheder herunder læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og lægevikar. Desuden er der et tæt samarbejde med sekretærgruppen.

Stillingen er tilknyttet de ambulante tværfaglige teams på AUH. Disse teams består af speciallæger, uddannelseslæger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgiver samt sekretærer.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås hos funktionsledende overlæge Susanne Møller, suamoe@rm.dk tlf. 30524318 eller hos oversygeplejerske Anne Nemec, anneneme@rm.dk tlf. 3035 1097.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation.

Læs mere om lægeuddannelsen i BUA (introduktionsuddannelsen) på afdelingens hjemmeside her. Se video om at være læge i psykiatrien her

I stillingen indgår man i fælles forvagtslag på tværs af hele Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling som i fællesskab dækker døgnbemanding i Skejby og dagtid i Gødstrup.

Ledelsen ved BUA har besluttet, at lægerne på BUA, AUH fremover kan indgå i dagtjeneste på hverdage på BUA, Gødstrup, ligesom der er vagtdækning hele døgnet i Skejby. Læger i Team 1 kan ligeledes ved sjældne lejligheder have dagtjeneste i BUA, Viborg.

Ansøgningsfrist: Søndag d. 8. oktober 2023.

Ansættelsessamtaler: Onsdag d. 11. oktober 2023. 

I kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og evt. gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. 

Afdelingen modtog i 2022 5.337eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2022 et nettobudget på godt 300 mio. kr. og pr. 1/1-2023 514,5 årsværk fordelt på 556 medarbejdere.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.