Psykolog vikar med interesse for børn og unge søges til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1- AUH, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Region Midtjylland Har du lyst til at være en del af undersøgelses- og behandlingstilbuddet i skolebørns-psykiatrien i Region Midt, så er det måske dig, vi søger.

Dette job er udløbet

Der er tale om et vikariat på 37 timer aktuelt tilknyttet Team 1’s ambulatorium i Skejby Psykiatrisk Klinik for Skolebørn med tiltrædelse den 15. august 2023, eller snarest derefter.  Vikariatet løber til den 30. juni 2024.

BUA udgøres af i alt 8 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge med psykiske forstyrrelser og sygdomme i Region Midt. De 8 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Herning, Viborg og Skejby. De fleste afsnit dækker flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit.
Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 for Skolebørnspsykiatri er et alment afsnit for skolebørn.

Afsnittet består af 4 enheder: Et sengeafsnit og et ambulatorium i Skejby, samt et sengeafsnit og et ambulatorium i Viborg. Afsnittet har omkring 90 medarbejdere med forskellige fagligheder herunder læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og sosu-assistenter. Desuden er der et tæt samarbejde med sekretærgruppen.

Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, psykose og angstlidelser, funktionelle lidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser. Der er ofte samtidig mental retardering eller svære psykosociale belastninger og en høj grad af komorbiditet. Der er oftest tale om børn med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet.

Undersøgelse og behandling kan foregå ambulant eller under indlæggelse.

I Skejby varetages udredning og behandling under såvel hovedfunktion som regionsfunktion- og højt specialiseret funktion. I Viborg varetages udredning og behandling på hovedfunktionsniveau.

I det ambulante arbejde er psykologen en del af et tværfagligt udredningsteam, der varetager ambulant udredning og behandling. Opgaverne består bl.a. af psykologiske undersøgelser, afklarende eller subakutte vurderinger, anamneseoptagelser, samtaler med barn og forældre, tværfaglige diagnostiske konferencer, netværksmøder og individuel og/eller familieterapi samt udfærdigelser af udtalelser og epikriser. Som psykolog vil du have ansvar for udredning og behandling af børn med blandede børnepsykiatriske problemstillinger.

Kvalifikationer:

  • Du er autoriseret psykolog eller psykolog tæt på autorisation.
  • Du har erfaring i udredning og behandling af børn tilhørende afsnittes målgruppe.
  • Du har erfaring med relevante psykologiske undersøgelser for målgruppen, herunder gerne ADOS undersøgelse.
  • Du evner at arbejde selvstændig og i højt arbejdstempo og samtidig bevare overblikket.
  • Du samarbejder konstruktivt med kollegaer inden for egne faggruppe og tværfagligt med læger, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgiver.

Vi kan tilbyde:

  • En fagligt udfordrende og spændende stilling i et godt arbejdsmiljø.
  • Engagerede og dygtige kollegaer, der brænder for at udrede og behandle børn og unge i psykiatrien.
  • Tilknytning til tværfagligt team.
  • Tilknytning til monofaglig gruppe.

Yderligere oplysninger fås hos funktionsledende overlæge Susanne Møller mobil nr. 3052 4318 eller psykologkoordinator Trine G. Kaas mobil nr. 2049 4631.

Du kan læse mere om Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside: www.bua.rm.dk
Ansøgningsfrist: Søndag d. 11. juni 2023

Ansættelsessamtalen vil finde sted torsdag d. 15. juni 2023
Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og evt. gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.

Afdelingen modtog i 2022 5.337 eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2022 et nettobudget på godt 300 mio. kr. og pr. 1/1-2023 514,5 årsværk fordelt på 556 medarbejdere.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen