Læge (trin 1 og trin 2) søges til uklassificerede stillinger ved Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatri Afdeling for Psykoser ved Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien i Skejby søger læger i uklassificerede stillinger med start pr. 1.august 2023 eller efter aftale. Stillingerne er af 1 års varighed.

Dette job er udløbet

Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.

Afdeling for Psykoser omfatter fire sengeafsnit med i alt 88 sengepladser, hvoraf tre afsnit anvendes som akutte modtageafsnit og ét afsnit er for særlig patientvisiterede indlæggelser (Særlige Pladser). Afdelingen har endvidere to ambulante enheder og en forskningsenhed.

Du vil indgå i et lægeteam i tilknytning til sengeafsnittene eller til klinikkerne. Du indgår endvidere i vagtlaget på AUH Psykiatrien med ca 9 vagter på 18 uger (bagvagter) evt ca 14 dagvagter og 14 nattevagter over 19 uger (forvagter).

Vi søger især læger, som har erfaring fra psykiatrien, gerne med kendskab til vores målgruppe, men det er absolut ikke et krav. Vi vægter, at du er fleksibel og har gode samarbejdsevner.

Løn i henhold til aftale mellem YL og Danske Regioner.

Læs mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheflæge Marie Brandsborg på telefon 4012 9253.

Du kan orientere dig om Afdeling for Psykoser via Psykiatriens hjemmeside

Ansøgningsfrist: 2.juli 2023

Ansættelsessamtaler: Løbende til og med 10.juli 2023.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.