Ledende overlæge i obstetrik på Nykøbing F. Sygehus

Dette job er udløbet

Vil du sætte den faglige og strategiske retning for obstetrikken på Nykøbing F. Sygehus?

Du kan nu blive det faglige omdrejningspunkt for obstetrikken i en afdeling med flere specialer på et dynamisk, mindre sygehus. Du skal udvikle vores faglighed og tværfaglige samarbejde og kan samtidig udvikle dig selv og dine ledelsesmæssige kompetencer på et sygehus, hvor vi sætter pris på og giver plads til visioner, nye ideer og forskellighed.

Velkommen til Gynækologisk, Obstetrisk og Pædiatrisk Afdeling på Nykøbing F. Sygehus

Nykøbing F. Sygehus er det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for 150.000 borgere fra Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og akutsygehus med højeste faglighed og service.

Du bliver som ledende overlæge i obstetrik del af det samlede ledelsesteam for Gynækologisk, Obstetrisk og Pædiatrisk Afdeling. Den øverste afdelingsledelse består af cheflægen, -sygeplejersken og -jordemoderen, og der er ca. 20 medarbejdere. Du bliver vores lægefaglige fyrtårn på det obstetriske område og sammen med oversygeplejersken og vicechefjordmoderen er i det daglige omdrejningspunkt for medarbejderne og arbejdet.

Sammen arbejder vi for, at vores ca. 1.000 fødsler om året bliver til gode familiehistorier. Både de normale, og dem som har brug for lidt ekstra hjælp. Altid med et fokus på at understøtte den naturlige, ukomplicerede fødsel ved bl.a. at minimere indgrebsfrekvensen. I øjeblikket hjælper vi Sjællands Universitetshospital med fødsler, og vi arbejder på at få flere komplekse fødselsforløb til afdelingen, som fx tvillingefødsler og for tidlige fødsler ned til 32. uge.

Du bliver del af ledelsesmæssigt fællesskab og får stor indflydelse

Du kommer ombord på et tidspunkt, hvor meget går fremad på Nykøbing F. Sygehus, men hvor der også er områder, hvor vi kan gøre det endnu bedre. Vi skal udvikle fagligheden, styrke det tværfaglige samarbejde, arbejde på et godt arbejdsmiljø – og ikke mindst sikre den løbende rekruttering. Det skal ske samtidig med, at vi afvejer, hvordan vi får den bedste balance mellem den enkelte patient, faglige standarder og økonomiske hensyn.

”Du får stor indflydelse på obstetrikken i det område i Danmark, hvor det betyder allermest, og du kan gøre den største forskel. Du skal sætte retningen for og udvikle vores obstetriske faglighed. Du skal bidrage til et ændret patientsyn og -forløb. Og du skal være med til at vise vejen til et mere ligeværdigt tværfagligt samarbejde. Derfor har vi brug for et fagligt og menneskeligt fyrtårn som ledende overlæge, der kan og vil gå foran, og som samtidig vil engagere sig fuldt og helt i vores ledelsesteam,” fortæller cheflæge og din kommende chef, Cæcilie Trier Sønderskov.

Du kommer med andre ord til at få stor indflydelse: På det daglige arbejde, på vores fagligt-strategiske retning og på vores ledelsesfællesskab.

For at lykkes i stillingen er du:

  • Speciallæge i gynækologi/obstetrik med flere års erfaring som afdelingslæge eller overlæge på fødegangen – og med drift, udvikling og forbedring af arbejdsgange og faglige standarder.
  • God i relationer, fagligt inspirerende og kan skabe fælles retning på områder, hvor strukturen er flad og holdningerne mange.
  • Synlig, kommunikerende og samarbejdende i det tværfaglige arbejde – både inden for specialet, i afdelingen og på tværs af regionen.
  • Udviklende, lærende og vedholdende, både hvad angår faglighed og mennesker.

Og har du et bredt og stærkt netværk inden for gynækologien og obstetrikken, som kan bidrage til afdelingens rekrutteringsmuligheder, er det et stort plus.

Vi vil, at du lykkes som ledende overlæge. Derfor hjælper vi også med bolig, transport og onboarding. Læs her.

Interesseret?
Så ring til chefkonsulent Bjarke Müller hos Mercuri Urval på 91 35 69 01 eller til cheflæge Cæcilie Trier Sønderskov på 25 87 00 46 for en fortrolig samtale. Du kan læse meget mere om stillingen, afdelingen og rekrutteringsprocessen i vores baggrundsdokument her.

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser.

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.