Uddannelsesansvarlig overlæge ved Kræftafdelingen, AUH Ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital (AUH) er en stilling som uddannelsesansvarlig overlæge (OUA) ledig til besættelse pr. 1. februar 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder et spændende og varieret job, hvor du som en af afdelingens overlæger skal bidrage til udviklingen indenfor alle aspekter af klinisk onkologi, men med særligt fokus på uddannelse af yngre læger.

I Kræftafdelingen er der to OUA`er der i samarbejde varetager ansvaret for den lægelige videreuddannelse i afdelingen, delegeret fra afdelingsledelsen, som har det endelige ansvar for opgavens varetagelse i afdelingen.

Den uddannelsesansvarlige overlæge forventes efter aftale, at bruge en væsentlig del af arbejdstiden i det daglige kliniske arbejde. Efter aftale med afdelingsledelsen tilknyttes overlægen, afhængigt af den faglige baggrund, ét af de 4 diagnoseteams i afdelingen

  • Team A; Urogenital, gynækologisk og hjernekræft samt strålebehandling af børn.
  • Team B; Gastrointestinal cancer, sarkomer og lymfomer samt strålebehandling af børn.
  • Team C; Lungekræft, ukendt primær tumor samt maligne melanomer
  • Team D; Bryst, hud og hoved/halskræft.

Overlægen forventes at indgå som konstruktiv medspiller i et fagligt stærkt miljø. Ansøgeren skal – i samarbejde med teamets øvrige speciallæger – varetage og udvikle den onkologiske behandling af teamets patienter.

Der er til stillingen knyttet forventninger om deltagelse i daglig klinisk arbejde på områderne såvel som udvikling og forskning inden for hovedfokusområderne. Der er samtidig forventning om at man på lige fod med de andre speciallæger i teamet varetager behandlingen af patienter med teamets øvrige diagnoser, men forventes i øvrigt at kunne varetage undersøgelse og behandling af alle patienter, som henvises til afdelingen.

I Kræftafdelingen skaber vi resultater gennem samarbejde, hvorfor overlægen forventes at deltage aktivt i løsningen af tværgående opgaver i afdelingen og i arbejdet omkring patientforløb og rehabilitering. Overlægen skal desuden være proaktiv såvel fagligt som organisatorisk i det løbende samarbejde med samarbejdende afdelinger på AUH samt eksternt.

Ved ansættelsen lægges hovedvægt på kompetencer indenfor lægelig videreuddannelse og pædagogiske kompetencer, i henhold til hospitalets fælles funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger. Overlægen skal være kvalificeret til ansættelse i en klinisk overlægestilling i afdelingen.

Der er aktuelt ingen vagtforpligtigelse knyttet til stillingen, men ansøgeren skal deltage i varetagelsen af strålebehandlingen i afdelingens strålebehandlingssatellit i Herning/Gødstrup. Derudover kan der i særlige situationer forekomme aften- og weekendarbejde.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og forhåndsaftaler for overlæger på AUH. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan indhentes hos ledende overlæge Anni Ravnsbæk Jensen på tlf. 7845 5419 eller uddannelsesansvarlig overlæge Nicolaj Andreassen tlf: 4034 3194

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, akademiker og professionel.

Sammen med ansøgningen skal der endvidere fremsendes et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer (de 7 lægeroller). Skemaet udfyldes som en del af ansøgningsprocessen.

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelsesansvarlig overlæge i Kræftafdelingen kan du læse her.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.