Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers søger endokrinologisk overlæge med viden om diabetes teknologi til vikariat fra 1/3-2023 til 30/9-2024. Du bliver ansat i en stor multidiciplinær medicinsk afdeling med et fantastisk arbejdsmiljø og samarbejde – både internt og eksternt.

Dette job er udløbet

Vi arbejder tværfagligt og i teams og vi insisterer på god kollegalitet, gode samarbejdsevner, god tone i alle vores arbejdsrelationer samt en høj faglig standart.

 

Vi er i gang med en udvidelse af vores team som varetager diabetes teknologi området.

Du skal sammen med vores funktionsansvarlige på området samt vores Ledende Overlæge med Specialeansvar udvikle området og vores tværfaglige team samt være med til at uddanne speciallægekollegaer, plejepersonale og YL.

 

Dine funktioner vil primært være i vores Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme samt på Medicinsk Sengeafsnit A, men der er også deltagelse i afdelingens andre funktioner i Medicinsk Korttidsafsnit samt Akutafdelingen hvor vi varetager medicinske patienter.

 

Vagtfunktionen består af deltagelse i weekendstuegang

 

 

Om afdelingen og hospitalet i øvrigt:

 

Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler. Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling.

 

Medicinsk afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 230.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 80 stationære sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker samt stor aktivitet i akutafdelingen.

Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet endokrinolog også specialerne reumatologi, gastroentero/hepatologi, kardiologi, geriatri, lungemedicin og infektionsmedicin som hver har en specialeansvarlig overlæge.

 

Medicinsk afdeling kan tilbyde gode arbejdsforhold med mulighed for faglig udfordring og udvikling.

Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er et aktiv forsknings team ledet af vores forskningsansvarlige overlæge. Der er gode muligheder for udvikling af individuel profil.

 

Ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer bedes udfyldt og sendt med ansøgningen: https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/

Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Ansøgning skal være modtaget senest onsdag d. 23/1-2023.

Samtaler afholdes efter aftale.

Ved ønske om yderligere oplysninger kan Cheflæge Pernille Sarto eller Ledende Overlæge Karen Fjeldborg kontaktes.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.