To institutledere til Institut for Farmaci og Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi

Dette job er udløbet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (SUND) søger to nye institutledere til henholdsvis Institut for Farmaci (IF) og Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi (ILF).

Der er tale om to institutter med stærke og internationalt anerkendte forskningsmiljøer, og hvor undervisningen er kendetegnet ved både at have en tydelig forskningsforankring og være professionsrettet.

Som institutleder på enten IF eller ILF får du det overordnede faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar for instituttet – og skal bl.a. sikre den strategiske udvikling af instituttet og skabe klarhed omkring instituttets retning og profil både internt og eksternt. Institutlederen forventes at medvirke til branding af farmaceutisk videnskab.

Det bliver en særlig opgave for begge institutledere at etablere et endnu tættere samarbejde mellem de to institutter. Der skal skabes en fælles organisation, og den fælles strategi for uddannelse og undervisning på det farmaceutiske område skal styrkes. Fokusset på en fælles branding af området skal styrkes. Institutlederne skal bidrage til at skabe en fælles fortælling om institutterne og til fortsat at skabe sammenhængskraft mellem dem.

For at komme i betragtning som institutleder skal du være en anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af institutternes fagområder. Du skal endvidere have relevant undervisningserfaring. Dertil skal du have relevant ledelseserfaring, helst inden for forsknings- eller uddannelsesledelse. SUND lægger vægt på, at du har visioner for udvikling af det institut, du bliver leder af, og for de to institutters samlede udvikling. Som leder er du empatisk med en anerkendende, lyttende og inddragende ledelsesstil – og har samtidig gennemslagskraft.

Læs den fulde job- og personprofil på universitetets hjemmeside, hvor stillingen og de ønskede kvalifikationer og kompetencer er nærmere beskrevet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til dekan Bente Merete Stallknecht på tlf. 2875 7540 og/eller Martin Isenbecker fra Genitor på tlf. 2565 9231.
Du kan søge stillingen via Københavns Universitets hjemmeside.
Ansøgningsfristen er den 29. januar 2023. Tiltrædelse: den 1. april 2023.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.