Afdelingslæge ved Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital Hermed opslås en stilling som afdelingslæge ved Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital til besættelse 1. januar2023 eller efter aftale. Stillingen er fuldtid med 37 timer om ugen.

Dette job er udløbet

Infektionssygdomme ved Aarhus Universitetshospital har Sundhedsstyrelsens tilladelse til at varetage alle infektionsmedicinske specialfunktioner og modtager patienter med feber, smitsomme sygdomme samt immundefekt til diagnostik, behandling og sekundær forebyggelse.

Afdelingen arbejder målrettet med klinisk kvalitetsudvikling med det sigte at blive en international anerkendt samarbejdspartner på det infektionsmedicinske område og har etableret klinisk og forskningsmæssigt samarbejde med flere internationale velrenommerede afdelinger.

Afdelingen er normeret til 22 senge og har omkring 1600 indlæggelser årligt. Herudover har afdelingen et ambulatorium med ca. 12.000 besøg årligt. I regi af Infektionssygdomme, AUH udredes og behandles patienter med kroniske, virale infektioner (herunder HIV og hepatitis), langvarige bakterielle infektioner, primær og sekundær immundefekt, voksne med cystisk fibrose, patienter med senfølger efter COVID samt patienter henvist til Klinik for Kompleks Tværkulturel Medicin

Den lægelige normering i den kliniske del af afdelingen omfatter en cheflæge/professor, ni kliniske overlæger, fire afdelingslæger, seks uddannelsessøgende læger i hoveduddannelsesforløb, tre introduktionsstillinger i intern medicin, 1-2 stillinger i dermatologisk sideuddannelse samt 2-3 basislæger. Den kliniske del af afdelingen har ca. 150 ansatte.
Der er til afdelingen knyttet et forskningsafsnit med en række forskere, der hovedsageligt er ansat af universitets- og fondsmidler.

Stillingen ønskes besat af en speciallæge i intern medicin: Infektionsmedicin.

Ansøger forventes at varetage:

1) Klinisk dagarbejde (stuegang og ambulatoriefunktion) samt bagvagtfunktion (døgndækkende)

2) Forskning og udvikling på nationalt/internationalt niveau inden for det infektionsmedicinske fagområde

3) Undervisning og supervision ifm. den lægelige videreuddannelse

4) Intern medicinske vagter i relation til Akutafdelingen, AUH.

Arbejdstid:

Dagfunktion: 8.00-15.24

Bagvagtsfunktion (Infektionssygdomme): Tilstedeværelsesvagt 8.00-18.00 efterfulgt af rådighedsvagt fra bolig 18.00-8.00. Den samlede belastning i rådighedsvagten er gennemsnitligt tre timer.
Intern medicinsk bagvagtsfunktion (Akutafdelingen): Dagvagt 7.45 – 15.30 og aften/nat 15.00 – 8.15. Bagvagtsfunktionen er tilstedeværelsesvagt alle ugens 7 dage.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres ved kontakt til ledende sekretær Heidi Sørensen på 4045 97 34 eller heidi.soerensen@rm.dk. Har du brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Cheflæge Lars Østergaard på 7845 2800 eller larsoest@rm.dk eller uddannelsesansvarlige overlæge Hanne Arildsen på 4045 9748 eller hannaril@rm.dk.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.