Vikar for afdelingslæge til Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital En stilling som vikar for afdelingslæge er ledig ved Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital til besættelse i 1 år fra 1. januar 2023 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Om afdelingen:

Nyresygdomme er en nefrologisk specialafdeling med landsdelsfunktion for nyretransplantationsbehandling, vaskulitissygdomme og kompleks glomerulonefritis samt andre højt specialiserede nefrologiske sygdomme. Der modtages primært specialepatienter, men også en mindre andel af alment medicinske patienter fra Fælles Akut Afdelingen.

Den kliniske del af afdelingen består af et sengeafsnit med 22 senge, et hæmodialyseafsnit, et afsnit for peritonealdialyse, et afsnit for hjemme-hæmodialyse, et dagafsnit og et stort ambulatorium. Afdelingen huser og deltager også i 2 tværgående ambulatorier: Blodtryksklinikken og Nyre-Diabetes-klinikken. Der er til afdelingen endvidere knyttet 2 dialyse-satellitter i hhv. Horsens og Randers.

Afdelingens forskningslaboratorium har tilknyttet 4 professorer, 6 lektorer, postdocs, ph.d.-studerende og forskningsårs-studerende. Der er gode muligheder for selvstændig forskningsvejledning og forskningssamarbejde med adgang til forskningssygeplejersker, bioanalytikere og forskningssekretær.

Afdelingen deltager i uddannelse af forskellige faggrupper herunder medicinstuderende.
Speciallægegruppen er opdelt i faglige teams, der hver især har ansvar for de forskellige subspecialer inden for nefrologi, men alle varetager konkret patientbehandling inden for alle del af nefrologien.

Alle speciallæger varetager funktioner bredt i afdelingen i form af stuegang i sengeafsnittet og dialysesatellitterne samt ambulatoriefunktion.

Afdelingslægerne arbejder i bagvagtslaget, der har vagt på tjenestestedet med efterfølgende vagt fra bolig. Vagtlaget er sammensat af afdelingslæger og HU-læger (afd. er normeret til 6 HU-forløb) og består af minimum 6 læger, men aktuelt af 14 læger). I forbindelse med bagvagt varetages funktion i Fælles Akut afdelingen alle dage i tidsrummet ca kl. 15-17.

Speciallægerne forventes også at deltage i afdelingens administrative arbejde herunder supervision og vejledning af yngre kolleger og medicinske studenter.

Speciallægerne forventes at initiere og/eller deltage i forskningsprojekter i afdelingen.

Om stillingen:

Stillingen er som vikar for afdelingslæge.

Afdelingslægen refererer til cheflægen.

Afdelingslægen vil blive tilknyttet et eller flere nefrologiske subspecialer afhængigt af kompetencer og ønsker samt afdelingens samlede faglige robusthed. Afdelingslægen vil få mulighed for at kvalificere sig inden for det subspeciale, hvortil afdelingslægen tilknyttes.

Ansøger skal være speciallæge i nefrologi. Ansøger vil blive bedømt i forhold til de 7 lægeroller.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er betinget af tilfredsstillende autorisation.

Ansøgning fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for de 7 lægeroller, som dokumenteres på bilag 3.

Hvis du har lyst til at høre yderligere om afdelingen, er du velkommen til at kontakte cheflæge, ph.d., MPA, Stinne Kvist på stikvi@rm.dk eller 7845 2400/4046 0339.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.