Introduktionsstilling i Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg En stillinger som reservelæge i introduktionsstilling (stillingsnummer 6630-30-01-i-01) ved Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt, er ledig til besættelse pr. 1. februar 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen er på fuldtid på 37 timer pr. uge.

Om stillingen
I-lægen indgår i mellemvagtslaget, som er to-skiftet. Afhængigt af kvalifikationer kan der være en periode som forvagt for at lære centeret og arbejdsgangene at kende. I-lægen udfører funktioner i form af stuegang, vagter og deltager i forskellige ambulante funktioner afhængig af interesse og kvalifikationer.

Om Diagnostisk Center
Regionshospitalet Silkeborg består af to centre: Center for Planlagt Kirurgi (en fusion af ortopædkirurgisk og anæstesiologisk afdeling) og Diagnostisk Center, der er en fusion af Medicinsk Afdeling og Radiologisk Afdeling. Region Midtjylland har udpeget Diagnostisk Center som et udviklingscenter, der skal udvikle ‘fremtidens og de praktiserende lægers hospital’ og udvikle hensigtsmæssige tværfaglige og tværsektorielle patientforløb, og konvertere akut indlagte til elektive ambulante forløb. Nogle af de seneste års udviklingstiltag: Diagnostisk pakkeforløb for uspecifikke symptomer, der kunne være tegn på alvorlig sygdom, SammeDagsUdredning, Klinik for Multisygdom og Polyfarmaci, ”Ja/Nej-klinikker”, Fleksible indlæggelser, Modtage- og Observationsstole for akut indlagte, Radiologen som klinikere mm.

Der modtages om året godt 4000 akutte medicinske, visiterede indlæggelser (visiteret via egen læge, vagtlæge, akutlæge, telemedicinsk eller via Hospitalsenhed Midts hospitalsvisitation) på hverdage fra 8-17. 40% af de akut indlagte udskrives efter få timers intensiv undersøgelse og behandling i Modtage- og Observationsstole uden at blive indlagt. Kronikere med opblussen i deres kendte sygdom modtages uvisiteret døgnet rundt 365 dage om året (”fleksible indlæggelser”) og det samme gør ”åbne indlæggelser” (kendte patienter med livstruende sygdom, fx cancer). Der er 2 afdelinger: M1 (kardiologi, lungemedicin, nefrologi, reumatologi, geriatri) og M2 (endokrinologi, gastroenterologi-hepatologi, infektionsmedicin). Der ses mere end 70.000 ambulante kontroller om året i medicinsk regi.

Følgende medicinske specialer er repræsenteret i Diagnostisk Center: kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi-hepatologi, reumatologi, endokrinologi, infektionsmedicin, nefrologi og geriatri. Der er hoveduddannelseslæger inden for kardiologi, lungemedicin, reumatologi, gastroenterologi, endokrinologi, almen medicin, arbejdsmedicin.

Der er mellemvagt i tilstedeværelsesvagt 24 timer i døgnet samt forvagt i tilstedeværelsesvagt fra 08-20, samt bagvagt og kardiologisk døgnberedskab med tilkaldevagt (30 min). Der er tilstedeværelsesvagt 24/7 af anæstesiologiske speciallæge.

Diagnostisk Center er flere gange kåret til landets bedste uddannelsessted – 5 gange af yngre reumatologer og 2 gange senest i 2016 af Sundhedsstyrelsen, hvis inspektorer skriver: ”Medicinsk Afdeling i Silkeborg har gennem en længere årrække satset mange ressourcer og kræfter på at sikre en optimal videreuddannelse. Der er på alle niveauer udbredt vilje til og interesse for lægelige uddannelser. Afdelingen har et meget stort, uselekteret og bredt patientklientel og samtidig speciallæger inden for alle intern medicinske specialer, hvilket givet særdeles gode muligheder for læring af både den brede og mere specialiserede interne medicin. Afdelingen er blevet center for tværfaglig udredning af okkult cancer samt subakut og tværfaglig/tværdisciplinær udredning med fokus på komorbiditet”.

Diagnostisk Center har status af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb med et udbygget forskningsmiljø, og Sundhedsstyrelsen skriver: ”Styrelsens finder afdelingens indsats i forskning prisværdig, og der er ingen tvivl om, at alle hoveduddannelsessøgende fuldt ud kan erhverve den mindre forskningskompetence der forventes i den obligatoriske forskningstræning – og at de fleste opnår langt mere dybtgående kompetencer”.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive, og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Jesper Blegvad-Nissen på mail jespol@rm.dk eller 78417817 (sekretær).

Din ansøgning

Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest d. 1. december 2022.

Samtaler afholdes fredag d. 9. december

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.