Ledende overlæge (kommende cheflæge) til Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Dette job er udløbet

Vores nuværende ledende overlæge vil gerne bruge fuld kraft i klinikken fremadrettet. Vi søger derfor en ny ledende overlæge (kommende cheflæge), der kan motivere og sætte retningen for hjerte-lungekirurgien på Aalborg Universitetshospital. Afdelingen står allerede stærkt med både høj kvalitet i patientforløbene, forskningsaktivitet og et godt uddannelsesmiljø. Det skal vi bygge videre på i den kommende tid, der samtidig byder på flere forandringer – måske er det dig, vi er på udkig efter?

Opgaven og afdelingen
Som ledende overlæge på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling bliver du en del af et tværfagligt ledelsesteam bestående af afsnitsledende sygeplejersker og ledende lægesekretær. Det er jer, der sammen skal sikre afdelingens drift, faglige udvikling og kvalitet.

Den vigtigste opgave for vores nye ledende overlæge bliver at sikre specialets strategiske udvikling, og at få defineret og afstemt de visioner og faglige udviklingsmål, vi skal arbejde henimod. Hverdagen er spændende og travl med både akutte og planlagte patienter, hvorfor kravet om tydelig ledelse er et absolut must, når vi skal nå i mål på alle parametrene – hvad enten det handler om kommunikation med mennesket i centrum, sikker drift, behandlingsmetoder eller uddannelse.

Inden for få år skal afdelingen flytte på NAU (Nyt Aalborg Universitetshospital). Her bliver det din opgave, sammen med ledelsesteamet og de øvrige ansatte på afdelingen, at geare afdelingen til fremtidens nordjyske sundhedsvæsen. Det kræver, at vi er gode til at samarbejde og sikre sammenhængskraft på tværs af afdelinger og samarbejdspartnere – alt sammen med det for øje at sikre sammenhængende og effektive patientforløb for vores patienter.

Vi er stolte af vores faglighed, vi er på omgangshøjde med den nyeste forskning, og vi tager uddannelsesopgaven alvorligt. Vi har brug for, at du går forrest og via dine prioriteringer og dit overblik demonstrerer, at drift, forskning og uddannelse er hinandens forudsætninger. Vi er glade for at gå på arbejde og værner om et uformelt og godt arbejdsmiljø.

Vi tilbyder

 • Mulighed for at præge fremtidens tilbud til patienterne, og inden for få år sætte nye standarder for sammenhængskraft og patientforløb med udflytningen til NAU.
 • En unik chance for at sætte dit aftryk på den lægefaglige udvikling i en forandringsparat og velfungerende afdeling.
 • Er du stadig på vej i din karriere tilbyder vi muligheden for en formaliseret ledelsesuddannelse.
 • En bred portefølje af samarbejdspartnere, både på og udenfor hospitalet.

De vigtigste opgaver

 • Den ledende overlæge har ansvaret for den samlede drift og funktion for det lægefaglige speciale.
 • Ansvaret for patientforløb, herunder diagnostik og behandling.
 • Du har i samarbejde med ledelsesteamet og hospitalets ledelse ansvaret for den strategiske ledelse, herunder udvikling og eksekvering af de strategiske målsætninger for det lægefaglige speciale.
 • Sammen med specialets professorer/forskningsansvarlige overlæge har du ansvaret for den faglige udvikling, forskning og innovation, herunder også specialets profilering og branding.
 • Som ledende overlæge er det også din opgave sammen med specialets uddannelsesansvarlige overlæge at sørge for, at afdelingen har et godt og velfungerende uddannelsesmiljø for læger under uddannelse.

Om dig

 • Du brænder for og har lyst til at arbejde med ledelse inden for hjerte-lungekirurgien på et universitetshospital.
 • Du skal, uanset dit nuværende anciennitetsniveau, kunne dokumentere gode lederevner.
 • Du er en dygtig kommunikator og har allerede demonstreret evnen til at tænke innovativt i forhold til strategisk planlægning og håndtering af organisatoriske forandringsprocesser på tværs af faggrupper og specialer.

Praktisk
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller.

Forventet opstart i stillingen er pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter.

Ansøgningsfristen er torsdag den 24. november 2022. Samtaler forventes afholdt mandag den 28. november 2022.

For yderligere info
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte Klinikchef Brian Brøndum Møller på tlf. 9766 4793 /2521 1130 eller via mail b.broendum@rn.dk, eller ledende overlæge Jens Grønlund på tlf. 9766 4654 eller via mail jegr@rn.dk.

Om Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Afdelingen varetager opgaver inden for den gældende specialeplan for thoraxkirurgi. Specialet er funktionelt opdelt i et hjertekirurgisk og et klassisk thoraxkirurgisk område, og fungerer som en af de fire thoraxkirurgiske afdelinger i landet. Afdelingen har på nogle områder i henhold til specialeplanen et formaliseret samarbejde med Aarhus Universitetshospital.

Afdelingen foretager omkring 1.000 operationer årligt, hvor det klassisk thoraxkirurgiske område er i vækst, mens der er en mindre nedgang på det hjertekirurgiske område. Patienter opereret for cardiacancer indlægges i Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit; alle patienter med større thorax traumer indlægges og behandles i afdelingens regi.

Der modtages såvel elektive som akutte patienter til indlæggelse inden for både hjerte- og lungekirurgi, og der er døgnbemanding med 3 vagtlag.
Afdelingen varetager sammen med kirurgisk gastroenterologisk afdeling behandling af cardia/oesophagus sygdomme, og deltager i traumebehandling ved toracale traumer.
Afdelingen er i samarbejde med tilgrænsende specialer en del af CPS-beredskabet. Endvidere har afdelingen et tæt samarbejde med et dedikeret thorax-anæstesiologisk afsnit og en velfungerende kardiologisk og lungemedicinsk afdeling.

Den speciallægelige bemanding består af 10 speciallæger, herunder den ledende overlæge. Der er tilknyttet professorat med det overordnede ansvar for forskningen i afdelingen. Afdelingen er godkendt til at varetage den lægelige uddannelse af speciallæger i form af ansættelser i hoveduddannelse og introduktionsstilling.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.