Chef for beredskab og smitsomme sygdomme i Sundhedsstyrelsen

Dette job er udløbet

Vi søger en stærk profil til en spændende og udfordrende stilling som chef i Sundhedsstyrelsens enhed for Beredskab og Smitsomme Sygdomme (BES).

Om os
Sundhedsstyrelsen har eksisteret siden 1909, og som den øverste sundhedsfaglige myndighed har vi en central og unik position på sundheds- og ældreområdet i Danmark. De seneste år er vores profil skærpet samtidig med, at vi har tilpasset vores opgavevaretagelse til udviklingen og udfordringerne på sundheds- og ældreområdet – både fagligt og organisatorisk.

Sundhedsstyrelsen varetager en række centrale opgaver inden for forebyggelse, ældreområdet, sundhedsplanlægning, sundhedsfaglige kompetencer, rådgivning, strålebeskyttelse og sundhedsberedskabet. I de kommende år forventer vi store spændende opgaver med at sætte ramme og retning på sundheds- og ældreområdet.

Sundhedsstyrelsen løser en række væsentlige opgaver ift. forebyggelse og håndtering af smitsomme sygdomme, nationale vaccinationsprogrammer, og det nationale sundhedsberedskab. Disse opgaver er forankret i enheden for Beredskab og smitsomme sygdomme. Vigtigheden af denne opgavevaretagelse er blevet særdeles tydelig under COVID-19 epidemien, og vi vil også på længere sigt styrke vores indsatser på området.

For at sikre Sundhedsstyrelsens faglige fokus på beredskabsopgaver og smitteforebyggelse søger vi en faglig og ledelsesmæssig stærk profil. Som enhedschef for BES skal du sikre, at vi har et robust og effektivt sundhedsberedskab i Danmark.

Dine arbejdsopgaver
Du vil få ansvaret for enhedens overordnede faglige og strategiske udvikling, herunder ansvar for enhedens økonomi, prioritering af ressourcer, for at enheden leverer produkter, der er skabt i gode processer og er af høj faglig kvalitet, samt for udvikling af sektionsleder og medarbejdere i forhold til at nå de fastsatte strategiske mål.

Som enhedschef har du desuden en væsentlig opgave i at skabe relationer til andre myndigheder og samarbejdspartnere og skal repræsentere enheden og styrelsen i en række sammenhænge.

Du vil referere til direktionen og indgå i chefgruppen sammen med de øvrige chefer. Du vil udgøre ledelsesgruppen for enheden sammen med to sektionsleder. BES beskæftiger omkring 20 medarbejdere med forskellig faglig baggrund.

Din baggrund, uddannelse og erfaring
Vi forventer, at du har en relevant sundheds- eller samfundsfaglig akademisk uddannelse, med interesse for og relevant erfaring inden for enhedens faglige opgaveområder.

Vi lægger derudover vægt på at du:

  • har en solid faglig indsigt på sundhedsområdet
  • har relevant ledelseserfaring, gerne med ledelse gennem ledere
  • har god forståelse for politiske processer, gerne med erfaring fra en politisk styret organisation
  • er en handlekraftig, synlig, troværdig og nærværende leder for meget engagerede og vidende medarbejdere
  • er en stærk kommunikator, også i skarpe sager i det offentlige rum
  • kan skabe tillid og fremme samarbejde
  • trives i et tværfagligt dynamisk miljø præget af højt tempo, stor faglighed og udfordrende opgaver.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lr. 37). Ansættelsen sker som udgangspunkt på åremål.

Stillingen forudsætter, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Kontakt os gerne
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst på hpr@sst.dk med angivelse af mobilnummer, hvorefter du vil blive kontaktet.

Er du interesseret?
Klik på ”søg stillingen” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Første runde af ansættelsessamtaler forventes afholdt 10. og 15. november 2022.

Ansøgere, der går videre til anden samtale, vil gennemgå et testforløb med fokus på færdigheder og ledelseskompetencer. Test af ansøgere vil ske i uge 46. Anden samtalerunde forventes afholdt den 24. november 2022.

Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsen og vores arbejde på www.sst.dk

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.