Chef for sekretariatet i Sundhedsstyrelsen

Dette job er udløbet

Vi søger en stærk profil til en spændende og udfordrende stilling som chef i Sundhedsstyrelsens sekretariat (SEK).

Om os
Sundhedsstyrelsen har eksisteret siden 1909, og som den øverste sundhedsfaglige myndighed har vi en central og unik position på sundheds- og ældreområdet i Danmark. De seneste år er vores profil skærpet samtidig med, at vi har tilpasset vores opgavevaretagelse til udviklingen og udfordringerne på sundheds- og ældreområdet – både fagligt og organisatorisk.

Sundhedsstyrelsen varetager en række centrale opgaver inden for forebyggelse, ældreområdet, sundhedsplanlægning, sundhedsfaglige kompetencer, rådgivning, strålebeskyttelse og sundhedsberedskabet. I de kommende år forventer vi nye store spændende opgaver med at sætte ramme og retning på sundheds- og ældreområdet.

Vores strategiske ledelseskraft skal matche vores stigende ambitionsniveau, og derfor har vi over de seneste år fået flere mindre enheder med et større fagligt fokus samt en styrkelse af ledelseslaget.

Sundhedsstyrelsen har et dynamisk tværfagligt samarbejdsmiljø, og du vil få rig mulighed for at udvikle dine kompetencer – fagligt og ledelsesmæssigt. Arbejdsklimaet er energisk, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Sekretariatschefen vil få ledelsesansvar for økonomistyring og stabsfunktioner i Sundhedsstyrelsen.

Dine arbejdsopgaver
Som sekretariatschef vil du bl.a. få det overordnede ledelsesansvar for sekretariatsbetjening af direktion og chefgruppe, samt for koordination af internationale opgaver, overordnet projektstyring, generelle forvaltningsmæssige forhold, juridisk rådgivning m.v. Desuden vil du få ansvaret for styrelsens økonomi og budget, HR-funktioner, samt koordination med koncernfunktioner og eksterne leverandører vedrørende datasikkerhed, IT, facility management m.v.

Du får en væsentlig opgave i den strategiske styring af styrelsens ressourcer med særligt fokus på budget og økonomistyring, og du skal sammen med direktionen understøtte styrelsens strategiudvikling, sikre den tværgående opgaveløsning i styrelsen og skabe gode relationer til andre myndigheder og samarbejdspartnere. Du skal desuden kunne repræsentere enheden og styrelsen i en række sammenhænge på tværs af koncernen.

Du vil referere til direktionen og indgå i chefgruppen sammen med de øvrige chefer. Du vil udgøre ledelsesgruppen for enheden sammen med to sektionsledere. Enheden beskæftiger omkring 20 medarbejdere med forskellig faglig baggrund.

Din baggrund, uddannelse og erfaring
Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse, med relevant erfaring fra en politisk styret organisation og med solid indsigt i ledelsesbetjening, offentlig administration og økonomistyring.

Vi lægger derudover vægt på, at du:

  • har relevant ledelseserfaring – og gerne med ledelse gennem ledere
  • udøver synlig og troværdig ledelse, hvor du står i spidsen for en række dedikerede medarbejdere, der ofte er specialister inden for deres område
  • har gode og stærke kommunikationsevner
  • kan skabe tillidsbaserede samarbejdsrelationer
  • er handlekraftig og robust
  • trives i et tværfagligt dynamisk miljø præget af højt tempo, stor faglighed og udfordrende opgaver
  • har en god forståelse af politiske processer, gerne med erfaring fra en politisk styret organisation
  • har indgående kendskab til offentlig økonomistyring
  • er interesseret i sundheds- og ældreområdet og har forståelse for områdets udfordringer.

Løn og ansættelsesvilkår
Afhængig af din baggrund vil du blive indplaceret efter følgende overenskomster:

Er du akademiker, bliver du ansat efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation som chefkonsulent med personaleledelse.

Er du kontoruddannet, bliver du ansat som kontorfunktionær efter gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer, (OAO-S-fællesoverenskomsten) og den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Skatteministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK), jf. aftalens bestemmelser vedrørende kontorfunktionærer.

Stillingen forudsætter, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Kontakt os gerne
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst på hpr@sst.dk med angivelse af mobilnummer, hvorefter du vil blive kontaktet.

Er du interesseret?
Klik på ”søg stillingen” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Første runde af ansættelsessamtaler forventes afholdt 10. og 15. november 2022.

Ansøgere, der går videre til anden samtale, vil gennemgå et testforløb med fokus på færdigheder og ledelseskompetencer. Test af ansøgere vil ske i uge 46. Anden samtalerunde forventes afholdt den 24. november 2022.

Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsen og vores arbejde på www.sst.dk

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.