Medicinrådet søger speciallæge til nyoprettet afdeling for behandlingsvejledninger

Dette job er udløbet

Medicinrådets sekretariat søger en speciallæge som, sammen med os, vil være med til at udvikle en ny afdeling, som står for arbejdet med Medicinrådets behandlingsvejledninger.

Vi tilbyder

Et meningsfuldt og varierende arbejde i en organisation, der spiller en markant rolle for de sundhedsmæssige og økonomiske prioriteringer på de danske sygehuse.

Dine opgaver

Din vigtigste opgave vil være, med din lægefaglige ekspertise, at deltage i arbejdet med behandlingsvejledninger indenfor forskellige sygdomsområder.

Du skal planlægge og udarbejde behandlingsvejledninger i tæt samarbejde med speciallæger og andre sundhedsprofessionelle som indgår i Medicinrådets fagudvalg, samt Amgros som køber medicin til de danske sygehuse.

Internt er dine primære samarbejdspartnerne afdelingens øvrige sundhedsvidenskabelige konsulenter samt sekretariatets informationsspecialister og biostatistikere.

Som læge i Medicinrådets sekretariat skal du bidrage med din lægefaglige viden til tværgående opgaver. Vi forventer, at du med din erfaring fra klinikken eller paraklinikken kan optimere formidlingen af sekretariatets arbejde til Medicinrådet og danske klinikere.

Du kan se frem til et arbejdsmiljø med et fagligt højt niveau og en høj grad af tillid og frihed til at forme og udvikle afdelingens arbejde. Samtidig er det vigtigt, at du har forståelse for den forvaltningsmæssige ramme, vi skal agere i som offentlig myndighed.

Din uddannelse, erfaringer og kvalifikationer

Du er uddannet speciallæge, gerne indenfor klinisk farmakologi, samfundsmedicin eller onkologi, men alle specialer kan være relevante, hvis du formår at omsætte din lægefaglighed til Medicinrådets opgaver. Du skal have lyst til at arbejde med evidensbaseret medicin og lægemiddelfaglige spørgsmål og du mår gerne have teoretisk og praktisk erfaring med at udarbejde systematiske reviews eller kliniske retningslinjer. Desuden vil det være en fordel, hvis du befinder dig godt i rollen som projektleder og mødefacilitator.

Vi forventer desuden, at du:

  • tager initiativ, ansvar og opnår resultater
  • er god til og værdsætter tværfagligt samarbejde
  • er en lyttende og positiv kollega
  • har en struktureret tilgang til dit arbejde med øje for detaljerne og kan bevare overblikket i pressede situationer
  • har forståelse for Medicinrådets position i det danske sundhedsvæsen og trives med at arbejde i en organisation præget af stor politisk bevågenhed.

Om Medicinrådet og  sekretariatet

Medicinrådets sekretariat er en spændende og dynamisk arbejdsplads. Vi er ca. 60 medarbejdere fordelt på 6 afdelinger med stor tværfaglighed inden for bl.a. sundhedsvidenskab, sundhedsøkonomi, samfundsvidenskab og jura. Fælles for os alle er, at vi kommer med en høj faglighed.

Medicinrådet udfører en stor og vigtig opgave med at udarbejde behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer. Medicinrådets arbejde er med til at sikre en høj kvalitet i behandlingen på landets hospitaler, og desuden er formålet at identificere behandlinger, som vurderes at være ligestillede på effekt og sikkerhed, og som dermed kan konkurrenceudsættes. Dette kan medføre store besparelser og frigive ressourcer på hospitalerne til andre opgaver.

Du kan læse mere om Medicinrådet her.

Om ansættelsen

Stillingen er til besættelse den 1. december 2022 eller hurtigst muligt derefter. Ansættelsen følger gældende overenskomst for akademisk personale indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og en række AC-organisationer. Der vil desuden være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt inkl. frokost.

Som medarbejder i Medicinrådet skal du kunne opfylde de til enhver tid gældende habilitetsregler, som kan ses her: http://www.medicinraadet.dk/om-os/habilitet.

Vil du vide mere?

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Jane Skov på tlf. nr. 21340189.

Er du interesseret?
Lyder ovenstående interessant, så send din ansøgning med CV hurtigst muligt og senest 19. oktober 2022. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 43 og 44.

Medicinrådet tilstræber at være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig.