Afdelingslæge til Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik på Statens Serum Institut

Dette job er udløbet

Er du uddannet speciallæge? Har du interesse for virologi? Så er du måske vores nye kollega.

Om Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik hører til i det Diagnostiske Infektionsberedskab på Statens Serum Institut (SSI). Afdelingen har ca. 100 medarbejdere, heraf fire faste læger samt kursister under hoveduddannelse i klinisk mikrobiologi. Afdelingen analyserer mikrobiologiske prøver fra sygehuse og almen praksis overalt i landet. Fra 2020 har afdelingen overtaget det veterinære beredskab, herunder diagnostik af aviær influenza, svinepest og mund- og klovesyge mv, hvilket har styrket afdelingens forskning og overvågning i et one health perspektiv.

Afdelingen har foruden virologisk og serologisk diagnostik en omfattende virologisk overvågnings- og referencefunktion. Endvidere udvikler og varetager afdelingen en række mikrobiologiske specialundersøgelser, herunder det akutte laboratorieberedskab for f.eks. Ebola, MERS og monkeypox. Afdelingen er ligeledes ansvarlig for den nationale diagnostiske overvågning af infektiøse patogener i spildevand. Forskning inden for bl.a. molekylær epidemiologi, HIV-karakterisering, virus-immunitet, zoonotiske og fødevarebårne infektioner, influenza, virologisk beredskab, klinisk virologi samt udvikling af nye diagnostiske metoder prioriteres højt i afdelingen.

Din hverdag hos os
Dine primære arbejdsopgaver vil være at:

 • indgå i afdelingens lægefaglige team
 • rådgive læger og andet sundhedspersonale
 • indgå i den lægefaglige dagvagtfunktion
 • varetage det lægefaglige ansvar for vektorbårne virusinfektioner, herunder TBE og West Nile fever
 • varetage det lægefaglige ansvar for virusudredning ifm. retsmedicinske prøver
 • indgå i afdelingens tværgående aktiviteter (forskning, udvikling og overvågning)
 • undervise uddannelsessøgende inden for specialet klinisk mikrobiologi
 • supervisere reservelæger i afdelingen
 • indgå i samarbejde med klinisk mikrobiologiske afdelinger i regionerne
 • udbygge kliniske kontakter inden for ovennævnte områder.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du er uddannet cand.med. med relevant speciallægeanerkendelse. Derudover har du:

 • erfaring og interesse for mikrobiologisk laboratoriediagnostik
 • interesse for virologi og vektorbårne sygdomme
 • interesse i at opsøge ny viden
 • erfaring med lægefaglig rådgivning
 • gode samarbejdsevner i forhold til alle personalegrupper.

Vi lægger endvidere vægt på, at du bidrager med lægefaglig sparring til laboratorierne.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en stilling med et alsidigt og udfordrende indhold. Vi lægger vægt på at fremme et spændende fagligt miljø i samarbejde med dygtige og engagerede kolleger. I forbindelse med varetagelse af afdelingens opgaver er der potentiale for et enestående samarbejde på tværs af faggrænser, herunder ift. de veterinære discipliner og med de øvrige afdelinger på SSI. Der vil være rig mulighed for selvstændigt at udvikle jobindholdet afhængigt af individuelle forudsætninger og ønsker. Vi har fleksible arbejdstider og gode muligheder for efteruddannelse, herunder deltagelse i konferencer.

Om ansættelsen
Du vil blive ansat i henhold til gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Yngre Læger som afdelingslæge. Ansættelse som afdelingslæge forudsætter speciallægeanerkendelse.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til afdelingschef Claus Nielsen på tlf. 3268 3280.

Er du interesseret?
Klik på ”Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i henholdsvis uge 43 og 44.

Statens Serum Institut har røgfri arbejdstid og en røgfri campus.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.