Afdelingslæge i intern medicin: geriatri til Medicinsk Afdeling, Hospitalsenhed Midt En stilling som afdelingslæge i intern medicin ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg er ledig til besættelse den 1. december 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Vi udvider vores geriatriske tilbud og afdelingslægen vil indgå i de geriatriske enhed i Viborg med høj grad af mulighed for at varetage og udvikle nogle af de funktioner, der måtte have speciel interesse. Stillingen skal bidrage til fortsat vækst og udvikling af de eksisterede tilbud til den geriatriske patient, herunder vores geriatriske senge, akut og ambulante funktioner.
Kvalifikationer og kompetencer:
Stillingen ønskes besat med en speciallæge med bred interesse i intern medicin: geriatri. Endvidere kvalificeret i henhold til opfyldelse af funktionsbeskrivelsen.

Afdelingen prioriterer undervisning og uddannelse højt. Det er derfor en fordel, hvis ansøger har erfaring med vejledning af yngre læger i videreuddannelse og dokumenteret pædagogisk erfaring.

Herudover ønsker vi en kollega med:

  • gode personlige egenskaber, herunder et godt humør
  • et betydeligt fagligt engagement
  • stor arbejdskapacitet
  • fleksibilitet og gode samarbejdsevner samt evne og lyst til tværfagligt teamarbejde
  • et ønske om fortsat uddannelse og udvikling til gavn for patienter

 

Vagtforhold
Ansøger forventes at deltage i tjeneste som intern mediciner på akutafdelingen, aktuelt om aftenen fra kl. 15.00-20.00 på hverdage og kl. 08.00-16.00 i weekenden hvor der desuden også er funktion i de medicinske sengeafdelinger, delt mellem afdelingens speciallæger. Deltager desuden evt. i intern medicinsk speciallægevagt på tjenestestedet med deltagelse af speciallæger fra Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme.

 

Om Medicinsk Afdeling

Medicinsk Afdeling er en intern medicinsk afdeling, der dels modtager uselekterede interne medicinske patienter, dels varetager en række grenspecialiserede funktioner, herunder geriatri, gastroenterologi, lungemedicin, nefrologi, endokrinologi, infektionsmedicin og dermatologi.

Medicinsk Afdeling er placeret både i Viborg og i Skive. Der er 50 sengepladser i Viborg. Medicinsk Afdeling er præget af stor aktivitet og fagligt engagement. Afdelingen er udpeget til at oppebære akutfunktion og varetager uddannelse af yngre læger på alle niveauer.

Der er stor ambulant aktivitet knyttet til afdelingen som overvejende ligger i Viborg, men der er geriatrisk aktivitet i Skive i samarbejde med Skive Sundhedshus.

Der var i 2021 4.780 indlæggelser og 37.976 ambulante besøg.

Den geriatriske enhed i Viborg er en del af Medicinsk Afdeling og har følgende delfunktioner:

  • En funktion på Akutafdelingen, hvor indlagte patienter gennemgås tværfagligt af Geriatrisk team.
  • Geriatriske senge på Medicinsk Afsnit 2.
  • En ambulant funktion, Klinik for Ældresygdomme, der sikre opfølgning på indlagte patienter efter udskrivelse. En geriatrisk brobyggersygeplejerske har desuden udekørende funktion i samarbejde med Skive Sundhedshus.
  • Demensudredning i Hukommelsesklinikken, Hospitalsenhed Midt, der repræsenterer specialerne neurologi, psykiatri og geriatri.
  • Ortogeriatri der er ved at blive etableret.Den geriatriske funktion betjener et befolkningsgrundlag på ca. 140.000 indbyggere.

 

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.Hospitalsenhed midt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling.

 

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Henning Danielsen, tlf. 7844 7010.

 

Din ansøgning
Ansøgningen med dokumentation for uddannelse, specialeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland, skal være os i hænde senest den 30. september 2022.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag den 10. oktober 2022.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.