Kvalitets- og udviklingschef

Dette job er udløbet

Kræftens Bekæmpelses afdeling for Patientstøtte & Frivillig Indsats søger kvalitets- og udviklingschef, da vores nuværende chef i stillingen går på pension.

Kræftens Bekæmpelse er landets største patientforening med en tydelig mission og vision. Vi vil et liv uden kræft – og vi arbejder som samlet forening for at færre får kræft, at flere overlever kræft og at flere får et bedre liv efter kræft.

Afdelingen for Patientstøtte & Frivillig Indsats tilbyder rådgivning, støtte og fællesskaber for kræftpatienter og pårørende, arbejder for høj kvalitet og sammenhæng i kræftpatienters forløb og understøtter den store frivillige indsats i Kræftens Bekæmpelse.

Om stillingen
Kvalitets- og udviklingsenheden

 • Arbejder for høj – og fortsat forbedret – kvalitet og sammenhæng i kræftpatienters forløb
  • Gennemfører udviklingsprojekter, analyser, evalueringer, brugerundersøgelser m.v. af alle aspekter i kræftforløbet fra tidlig diagnostik til rehabilitering og palliation
  • Følger den patientoplevede, organisatoriske og kliniske kvalitet på kræftområdet, herunder sundhedsvæsenets målopfyldelse vedr. kræftpakker, forløbstider, kræftplaner m.v.
 • Bidrager til udvikling og dokumentation af Kræftens Bekæmpelses støttetilbud til patienter og pårørende
  • Spiller en rolle i udvikling og dokumentation af tilbud og aktiviteter i kræftrådgivningerne og på Kræftlinjen, herunder gennemførelse af brugerprofilundersøgelser, aktivitetsopgørelser og evalueringer
 • Iværksætter og driver strategiske indsatser med betydning for kræftpatienter og pårørende
  • Tager aktuelle og nye temaer op med betydning for kræftpatienter og pårørende, f.eks. senfølger, kræft og arbejdsliv, palliation, bedre vilkår for pårørende
  • Samler interne og eksterne aktører til workshops, seminarer, temadage m.v.
 • Bidrager med viden om patienters og pårørendes oplevelser og behov
  • Driver Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelser, driver brugerpaneler og bidraget til systematisk indsamling af patientcases og patienterfaringer
 • Spiller en vigtig rolle i Kræftens Bekæmpelses kræftpolitiske arbejde nationalt og lokalt
  • Udarbejder taler, præsentationer, beslutningsoplæg, holdningspapirer, høringsbidrag m.v.
  • Kobler patientcases med tal/data
  • Bidrager til det faglige grundlag i det kræftpolitiske arbejde i foreningen – lokalt, regionalt og nationalt

Enheden samarbejder tæt med andre enheder i afdelingen, med andre afdelinger i Kræftens Bekæmpelse, med frivillige i Kræftens Bekæmpelse og med en række eksterne samarbejdspartnere, myndigheder, hospitaler, kommuner, faglige fora, videnscentre m.v. Enheden har desuden et tæt samarbejde med de sygdomsspecifikke patientforeninger på kræftområdet.

Om dig

 • Du er en erfaren, anerkendende, motiverende og beslutningsdygtig leder
 • Du er relationelt stærk
 • Du har viden om – og erfaring med – sundhedsvæsenet, kræftområdet og kvalitetsudvikling
 • Du kender måske til rådgivningsfeltet
 • Du er udadvendt og har veldokumenterede samarbejdsevner
 • Du er strategisk tænkende – og har erfaring med at arbejde politisk/administrativt
 • Du trives i en omskiftelig hverdag i en national forening
 • Du har gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt
 • Du har en sundhedsvidenskabelig (f.eks. samfundsmedicinsk) eller samfundsvidenskabelig uddannelsesbaggrund
 • Du har relevant lederuddannelse

Vi tilbyder
En spændende lederstilling i landets største patientforening med en tydelig sag, som du kommer helt tæt på. Det motiverer og forpligter på samme tid.

Kvalitets- og udviklingschefen refererer til afdelingschefen for Patientstøtte & Frivillig Indsats og indgår i et tæt samarbejde med afdelingens andre enheder i hele landet. Du indgår i afdelingens samlede ledergruppe.

Som kvalitets- og udviklingschef er du leder for enhedens 15 medarbejdere.

Der overvejes en teamstruktur i enheden. Dette ønskes drøftet med den kommende chef.

Dit hovedarbejdssted bliver Kræftens Bekæmpelses hovedkontor på Strandboulevarden i København. Du skal være indstillet på en vis aften/weekend aktivitet og (planlæggelig) rejseaktivitet.

Du får løn og pension efter Kræftens Bekæmpelses lederaftale.

Vi har kantine, frugtordning, idræts- og kunstforening. Arbejdstiden er naturligvis røgfri.

Ansøgning og ansøgningsfrist
Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2022.

Ansøgningsfrist er tirsdag den 30. august 2022. 

Vi afholder første samtaler fredag den 9. september og anden samtaler tirsdag den 20. september. Mellem de to samtaler gennemføres et testforløb.

Din ansøgning skal sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på www.cancer.dk/job (vi modtager ikke ansøgninger på anden vis).

Har du spørgsmål vedr. stilingen kan du henvende dig til afdelingschef Pernille Slebsager, Patientstøtte & Frivillig Indsats (52144135).

Du kan læse mere om Kræftens Bekæmpelse på www.cancer.dk

En ud af tre danskere bliver på et tidspunkt i deres liv ramt af kræft. To ud af tre bliver pårørende. Med så mange berørte vil vi samle befolkningen i et stærkt og aktivt fællesskab mod kræft, og som medarbejder kan du være med til at gøre en vigtig forskel. Kræftens Bekæmpelse er en demokratisk forening, hvor lokalforeninger og frivillige medvirker til, at vi når vores mål om, at færre får kræft, at flere overlever kræft, og at alle får det bedst mulige liv med og efter kræft.