Overlæge med speciale i ortopædi til Kirurgisk Center på Landssygehuset, Færøerne

Dette job er udløbet

Overlæge med speciale i ortopædi til Kirurgisk Center på Landssygehuset, Færøerne

Kirurgisk center på Landssygehuet søger overlæge med speciale i ortopædi til besættelse pr. 01.09.2022 eller efter nærmere aftale.

Du har som overlæge i ortopædi mulighed for at komme på Landssygehuset i længere eller kortere perioder. Vi er behjælpelige med praktiske forberedelser, så som at skaffe en bolig til dig før ankomst.

Kirurgisk center

Kirurgisk center er sektioneret i parenkymkirurgi og ortopædkirurgi med separate bagvagtsberedskaber. Desuden findes specialefunktioner indenfor oftalmologi og øre-næse-hals halssygdomme samt tandklinik. Derudover er der faste konsulenter indenfor mammakirurgi og urologi. Forvagtslaget er normeret til 7 reservelæger, som er fælles for afdelingens specialeområder. Mellemvagtslaget er normeret til 4 reservelæger. Desuden er der varierende antal introduktionslæger indenfor specialerne.

Kirurgisk center har omkring 130 ansatte, fordelt på ca. 100 årsværk. Centerledelsen består af ledende overlæge og ledende sygeplejerske, der har det overordnede ansvar for centrets samlede drift, mens ortopæderne har ansvaret for de ortopædiske patienter inkl. nyhenvisninger.

Arbejdsopgaver

 • Medansvarlig for den daglige drift, herunder kvalitet og patientsikkerhed, indenfor det kirurgiske område
 • Varetage alle kliniske kirurgiske funktioner på indlagte og ambulante patienter, herunder visitation, også til udlandet
 • Bagvagtsfunktion
 • Beskrive og evaluere mål for det ortopædiske speciale, indenfor de økonomiske rammer
 • Implementere, og evt. justere udarbejdede ortopædiske patientforløbsbeskrivelser
 • Undervise andre på afdelingen, inkl. yngre læger i uddannelsesstillinger

Kvalifikationer

 • Speciallæge i ortopædi med bred ortopædkirurgisk erfaring
 • Høj faglig ekspertise
 • Kan planlægge og strukturere specialets patientforløb effektivt
 • Lyst og evner til at formidle viden til andre på afdelingen og kan begå dig socialt i afdelingens team
 • Har lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale

Vi kan tilbyde

 • Grundig introduktion
 • Et miljø, hvor vi vægter høj faglighed
 • En spændende og dynamisk arbejdsplads i et tværfagligt miljø
 • Selvstændighed og fleksibilitet vedrørende arbejdstilrettelæggelse og mulighed for stor indflydelse i det kliniske arbejde

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem det Færøske Finansministerium og Serlæknafelagið (FAS).

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Elinborg Mortensen, ledende overlæge på Kirurgisk center, tlf. +298 304599 lokal 5100 eller e-mail elimo@ls.fo.

Ansøgningsfristen er den 27.06.2022.

Søg venligst stillingen her.

Landssygehuset
Landssygehuset i Tórshavn er centralsygehus på Færøerne med et optagelsesområde på ca. 50.000 mennesker. Landssygehuset har ca. 160 senge, fordelt på psykiatri, medicin, pædiatri og kirurgi med gynækologi og obstetrik.

Læs mere at om Landssygehuset og Færøerne på følgende hjemmesider:

www.ls.fo
www.visitfaroeislands.com
www.torshavn.fo
www.taks.fo