Diagnostisk Center ved Landssygehuset på Færøerne søger overlæge i radiologi

Dette job er udløbet

Diagnostisk Center ved Landssygehuset på Færøerne søger overlæge i radiologi

En stilling som overlæge i almen radiologi på Røntgenafdelingen, Landssygehuset i Torshavn, Færøerne er ledig til besættelse pr. 01.08.2022 eller efter nærmere aftale.

Fakta om arbejdspladsen
Det færøske Sygehusvæsen består af 3 sygehuse; Landssygehuset i Torshavn, Klaksvigs Sygehus og Suderø Sygehus.

Landssygehuset i Tórshavn er centralsygehuset på Færøerne med et optagelsesområde på ca. 50.000 mennesker. Landssygehuset har ca. 180 sengepladser, fordelt på psykiatri, intern medicin, intensiv, og kirurgi med parenkymkirurgi, urologi, ortopædkirurgi, øre-næse-hals, øjensygdomme, tandlæge, gynækologi og obstetrik.

Røntgenafdelingen er en del af Diagnostisk Center på Landssygehuset, sum udover røntgenafdelingen består af laboratoriet (biokemi, immunologi/blodbank, mikrobiologi, nuclearmedicin og patologi).

Røntgenafdelingen udfører årligt godt 39.000 undersøgelser. Afdelingen på er udstyret med en CT-skanner, en 1,5 Tesla MR-skanner, en mammograf, en ultralydskanner, to konventionelle røntgenrum, et mobilt røntgenapparat til udefoto samt et gennemlysningsrum. Vi anvender SECTRA RIS/PACS.

Suderø Sygehus er udstyret med et konventionelt rum og en CT-skanner. Klaksvigs Sygehus er udstyret med et konventionelt rum. Undersøgelserne udføres af lokalansatte radiografer på de tre matrikler, og alle undersøgelser fra de tre hospitaler beskrives af radiologerne på Landssygehuset.

Afdelingen har samarbejde med TMC om beskrivelse af elektive CT- og MR-skanninger.

Radiologisk afdeling er bemandet med tre radiologer samt radiologvikarer. Afdelingen har seks normerede radiologstillinger inklusiv mammaradiolog. Derudover er der i afdelingen ansat en afdelingsradiograf, 14 radiografer, 1 klinisk fotograf og 4 lægesekretærer.

Arbejdsopgaver

  • Varetage alle radiologiske undersøgelser inkl. ultralydsvejledte interventioner på indlagte og ambulante patienter samt undersøgelser fra primær sektoren indenfor samtlige subspecialer, ekskl. mammaradiologi.
  • Stillingen indeholder døgnvagter med tilkald fra hjemmet.
  • Initiere radiologisk forskning, kvalitetssikring og faglig/tværfaglig udvikling.
  • Medansvarlig for afdelingens daglige drift og personaletrivsel.
  • Medansvarlig for enhedens økonomiske rammer. 

Kvalifikationer

  • Autorisation som speciallæge i radiologi.
  • Bred billeddiagnostisk uddannelse foretrækkes.
  • Kan planlægge og strukturere specialets patientforløb effektivt.
  • Varetagelse af supervisions- og sparringsopgaver for bl.a. yngre læger og andre speciallæger.

Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv lægelige kompetenceområder med vægt på det særlige ansvar i stillingen. 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem det Færøske Finansministerium og Serlæknafelagið (FAS). 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til centerleder, Ann E. Østerø, tlf. +298 234510, e-mail annos@ls.fo 

Ansøgningsfristen er 25.05.2022

Søg venligst stillingen her.

Originale uddannelsesbeviser og anbefalinger skal medbringes ved en evt. samtale.

Du kan få mere at vide om Landssygehuset og Færøerne på følgende hjemmesider:

www.ls.fo

http://www.euraxess.fo/home/

www.faroeislands.com