Skal du være vores nye psykolog? Psykolog til fast stilling søges til Team for psykoser i Regionspsykiatrien Horsens, Klinik 1

Dette job er udløbet

Da en af vores psykologer går på barsel, søger vi en psykolog til Team for psykoser, 37 timer/uge. Der er tale om en fast stilling til besættelse 1.7.2022, eller efter nærmere aftale. Vi søger en psykolog, som har kendskab til udrednings- og behandlingsarbejde indenfor psykoseområdet og som vil være med til at gøre en forskel for vores patientgruppe. Der kan også være enkelte opgaver i Retspsykiatrisk team, fx for udredning af ADHD, personlighedsforstyrrelse eller opgaver mht. at be/afkræfte psykosymptomer. Ligeledes vil du indgå i NIP-udredning af vores incidente patienter, kognitiv udredning samt social kognitiv testning.

Stillingen er med reference til funktionsledelsen i Klinik K1. Her vil du indgå i et tværfagligt samarbejde med læger, sygeplejersker, psykologer, sekretærer samt socialrådgiver. Teamet er en del af et større fælleskab med de øvrige teams i Klinik K1.

Arbejdsområder:
Dine arbejdsopgaver vil overvejende bestå af udredning, og herudover behandlingsopgaver af patienter med psykoselidelser. Du skal således varetage:

 • Udredningsopgaver (fx PSE-interviews)
 • Psykologisk testning
 • mulighed for at varetage individuelle terapiforløb for et mindre antal patienter
 • psykoedukation og pårørendearbejde

Vi ønsker en psykolog med:

 • Autorisation – men vi er åbne for en ikke-autoriseret kandidat, hvis der er det rette match. Vi har gode autorisationsmuligheder.
 • Erfaring indenfor psykoselidelser
 • Interesse for målgruppen
 • Relevante udredningskompetencer såsom PSE og WAIS-IV
 • Evne til at arbejde selvstændigt og skabe overblik
 • Erfaring med journalføring i midt EPJ

Som person er du: 

 • Udadvendt, god til at samarbejde og skabe relationer
 • Med til at udvikle og opretholde et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Initiativrig
 • En god formidler – både mundtligt og skriftligt
 • Struktureret og god til at organisere dit arbejde
 • I besiddelse af godt humør, let til smil og ser lyst på tingene

Vi kan tilbyde:

 • Intern og ekstern supervision på specialistniveau
 • En arbejdsplads med gode kolleger og en velfungerende klinik
 • Et udfordrende og afvekslende job
 • En velorganiseret kvalitetsorganisation
 • En struktureret introduktion med mentorordning
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Samarbejde og månedlige fælles psykologmøder med husets øvrige  psykologer

Den ambulante funktion i Regionspsykiatrien Horsens består af:

Klinik 1 med 3 teams:

 • Team for psykoser og nyopdaget skizofreni
 • Team for ADHD
 • Team for Retspsykiatri

Klinik 2 med 5 teams:

 • Team for mani og depression
 • Team for personlighedsforstyrrelser
 • Team for angstlidelser
 • Team for ældrepsykiatri
 • Team for psykiatrisk udredning

Klinik 3:

 • Psykiatrisk Akutteam
 • ECT enheden

Her ud over har vi 2 sengeafsnit – se evt. mere på vores hjemmeside

Som afdeling lægger vi vægt på:

 • Reel omsætning af de regionale værdier: Dialog, dygtighed og dristighed, og de lokale værdier, som er troværdighed, imødekommenhed, ordentlighed og fleksibilitet
 • Et åbent og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor man positivt hjælpes ad med opgaverne, udnytter tværfagligheden og udviser fleksibilitet
 • At udvise tydelig faglighed og vilje til samarbejde med patient og pårørende i opgaveløsningen
 • At være imødekommende over for patienter, pårørende og samarbejdspartnere

Yderligere oplysninger om stillingen, fås hos Ledende sygeplejerske Anja Søndergaard, tlf. 21 28 79 59, Specialpsykolog Lars Ibsen tlf. 78 47 60 14, Psykolog Josephine Gammelgaard, tlf. 78 47 51 43.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Psykologforeningen, samt mulighed for lokal løndannelse.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Ansøgningsfrist: Mandag den 23.5.2022
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt: Onsdag den 25.5.2022, ml kl. 11-14

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.