Regionshospitalet Randers søger afdelingslæge med speciale i reumatologi. Medicinsk afdeling søger afdelingslæge til 1/9-2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi søger en afdelingslæge med speciale i reumatologi som vil indgå i vort team hvor tværfagligt samarbejde og kontinuerlig udvikling til glæde for vores patienter med gigt og bindevævssygdomme er i fokus.

Vores nye afdelingslæge skal have lyst og vilje til ikke blot egen faglig udvikling, men også udvikling inden for ledelse, organisation og tværfaglig undervisning både i eget team og på tværs af medicinsk afdeling.

Værdierne ordentlighed, ansvarlighed og faglighed anser vi som grundværdier, over for vores patienter, kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. Vi har arbejdsmiljø og fagligt fællesskab i centrum for vores daglige arbejde. Disse værdier er sammen med kontinuerlig udvikling af det reumatologiske fagområde, vores fokus både i vores daglige arbejde, og i udviklingen af vores langtidsstrategi. Vi har i 2021 indført vaskulær ultralyd i vores Klinik for Gigt og Bindevævssygdomme og vi tilbyder oplæring i denne funktion.

Vi søger en kollegaer som ud over det primære arbejde i den ambulante aktivitet i Klinik for Gigt og Bindevævssygdomme også vil deltage i stuegangsarbejde på sengeafsnit MSB samt stuegang af medicinske patienter i akutafdelingen. Du vil ligeledes skulle deltage i vores reumatologiske samarbejde i Center Øst med AUH og Regionshospitalet Horsens hvor vi laver undervisning, kvalitetsforbedrende arbejde samt forskning.

Om afdelingen og hospitalet i øvrigt:
Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler. Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling.

Medicinsk afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 250.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 80 sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker samt stor aktivitet i Akutafdelingen.

Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet reumatologi også specialerne hepato-gastroenterologi, kardiologi, lungemedicin, geriatri, endokrinologi og infektionsmedicin.

Afdelingen har tilknyttet dialyseafsnit, der i dagtiden lægebetjenes af læger fra nyremedicinsk afdeling på AUH samt en diagnostisk klinik.

Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Ansøgning skal være modtaget senest fredag d. 27/5-2022.

Samtaler afholdes på Regionshospitalet Randers tirsdag d. 7/6-2022.

Ved ønske om yderligere oplysninger:  Ledende Overlæge Pernille Sarto (persar@rm.dk/telefon 78421601) eller Specialeansvarlig Overlæge Peter Mosborg

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.