Overlæge med ansvar for CT Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Horsens søger en overlæge som sammen med vores CT ansvarlige radiograf vil stå for den faglige og kvalitetsmæssige udvikling indenfor CT.

Dette job er udløbet

Vi foretager udredning i forbindelse med diverse pakkeforløb fra både praksis og sygehus afdelinger. Onkologiske kontrolforløb udgør også en stor del af vores produktion. Ligesom der foretages et bredt udvalg af scanninger for kirurgisk afdeling bl.a. herniescanninger.

Afdelingen satser på udvikling af viden på et højt niveau, hvorfor deltagelse i internationale kurser prioriteres.

Hvad forventer vi af en CT-ansvarlig overlæge:
Det forventes, at en ansøger er speciallæge i radiologi med kompetencer inden for generel CT på højt niveau.

Arbejdsopgaver inkluderer bl.a:

Visitering og beskrivelse af undersøgelser

Ajourføring og udvikling af CT-protokoller – samt deltagelse i den regionale CT-gruppe.

Ansvar for kvaliteten af CT-skanninger

Der er på afdelingen et velfungerende CT-team bestående af speciallæger og radiografer med særlig interesse i CT. Der tilstræbes månedlige CT-møder i lægegruppen, og der afholdes ugentlige ”tavlemøder” i CT-gruppen af 5-15 min varighed. Der er rig mulighed for sparring med de øvrige speciallæger i teamet og på afdelingen i øvrigt.

Vi har 3 Siemens CT scannere, 2 i hovedafdelingen som primært varetager den ambulante produktion og 1 i vores satellitafsnit som er beliggende centralt i akutafdelingen.

Som overlæge på et regionshospital vil der også være deltagelse i vagtarbejdet. Vagten er tilstedeværelsesvagt til kl. 23. Fra 23-8 passes vagten af den fællesbeskriveenhed, som aktuelt løses af læger fra regionens hospitaler på frivillig basis.
Kompetencer inden for UL og konventionelt røntgen vil derfor blive vedligeholdt. Der er desuden mulighed for hjemmearbejdsstation og hjemmearbejdsdage.
Vi tilstræber endvidere en stor fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen.

Vi vil være kendt som en Røntgen afdeling med et højt fagligt niveau og et højt serviceniveau over for de kliniske afdelinger, hvor samarbejdet omkring den enkelte patient sættes i højsædet, således at patienterne oplever kontinuitet og det bedst mulige behandlingsforløb.

Derfor lægger vi vægt på, at du har:

Gode samarbejdsevner og lyst og vilje til at arbejde i helheder

En resultatskabende adfærd, der afspejler afdelingens målsætning
Gode kommunikative evner
En tillidsvækkende personlighed, som er anerkendende i sin omgangsform og ikke mindst, at du er lydhør og nærværende.

Afdelingen har udover CT en stor produktion på de øvrige modaliteter. Vi laver ca. 110.000 undersøgelser årligt fordelt på 3 CT scannere, 2 1,5T MR scannere og i sommeren 2022 også 1 3T MR scanner, 3 ultralydsrum, 1 dexa-scanner samt 7 konventionelle røntgenrum.

Uddannelse:
Vi er en afdeling med stort fokus på uddannelse og undervisning, og har både I-læger og HU-læger ansat. Det forventes derfor at alle speciallæger deltager i undervisning og supervision af de yngre læger.
Herudover prioriteres det, at speciallægerne deltager i relevante nationale og internationale kurser og kongresser.

Forskning:
Ved forskningsinteresse er der mulighed for deltagelse i forskning og evt. varetagelse af forskningsansvaret på afdelingen.

Subspecialisering:
Afdelingens speciallæger er subspecialiserede inden for modaliteter og / eller organsystemer. Vi tror på, at en kombination med begge typer subspecialisering er det optimale mht. kompetence og udvikling.

Hvorfor er det interessant og udviklende at være en del af holdet i Horsens?
Du får en unik chance for at deltage i udviklingen af en afdeling på et akuthospital og stor mulighed for selv at præge arbejdstilrettelæggelsen og samarbejdet med øvrige afdelinger i huset.
Du får stor indflydelse på din egen arbejdsdag og afdelingens organisering. Du bliver en aktiv og engageret medspiller i udviklingen af en fortsat høj faglighed og et godt og udviklende kollegialt fællesskab. Stillingen giver endvidere mulighed for at imødekomme særlige ønsker om arbejdsfunktioner, vagtønsker, kompetence- og/eller personlig udvikling.

Se funktionsbeskrivelse her.

Regionshospitalet Horsens – en attraktiv arbejdsplads:
Regionshospitalet Horsens har en størrelse og kultur, hvor der er kort vej fra tanke til handling. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger. Afdelingerne hjælper hinanden til at nå deres mål og løfter i flok.
Røntgen og Skanning er en del af et innovativt akuthospital, der bl.a. satser meget på at være i front inden for IT og patientsikkerhed til gavn for både patienter og medarbejdere.

Regionshospitalet Horsens arbejder ud fra principperne i Patientsikkert Sygehus og deltager aktivt i det nationale program Sikkert Patientflow. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter udvikling højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for, gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere, at sikre borgerne den bedst mulige oplevelse i mødet med hospitalet. Regionshospitalet Horsens vil både nu og i fremtiden skille sig ud ved at yde en ekstraordinær indsats på mange fronter.

Hvad byder Horsens by på?
Horsens er en by i vækst med pt. lidt over 87.000 indbyggere og centralt beliggende mellem Aarhus og trekantsområdet tæt på motorvej. Horsens har et rigt kulturliv og er bl.a. kendt for de mange koncertarrangementer med store internationale navne. Byen har et stærkt uddannelsesmiljø med mange internationale studerende på VIA, og er smukt beliggende ved fjord, skove, søer og strand.

Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

En forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Ansøgningsfristen er den 9. februar 2022
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 7. marts 2022
Ansættelsesstart 1. juli 2022 eller efter aftale

Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”.

Ansøgning fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne på det skema, som er en del af den elektroniske ansøgningsprocedure.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Berit Gosvig, tlf. 78425800 / 42220808

Se i øvrigt mere på: http://www.regionshospitalet-horsens.dk/afdelinger/Rontgen-og-Skanning/

Vi glæder os til at høre fra dig.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.