Stilling som afdelingslæge ved Led- og Bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital Hermed opslås en stilling som afdelingslæge ved Led- og Bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital til besættelse 1. maj 2022 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Der søges speciallæge med særlige kompetence og inden for området systemisk lupus, autoimmune koagulopatier og gravide med bindevævssygdomme.

Led- og Bindevævssygdomme
Afdelingen er en reumatologisk specialafdeling med et optageområde på hovedfunktionsniveau på ca. 350.000 borgere. Afdelingen varetager højt specialiseret funktion og modtager patienter hertil fra hele regionen og fra det vestdanske område. Afdelingen har 7 sengepladser og stor klinikfunktion med ca. 20.000 årlige kontakter

Lægebemandingen består af 1 ledende overlæge, 1 klinisk lærestolsprofessor, 6 overlæger, heraf 1 i kombinationsstilling med Aarhus Universitet, 4 afdelingslæger, 10 læger i hoveduddannelsesstilling og 2 i introduktionsstilling.

Afdelingsledelsen varetages af ledende overlæge og oversygeplejerske som refererer til hospitalsledelsen
Afdelingens forskning ledes af den kliniske lærestolsprofessor. Alle på afdelingen er forpligtet til at stimulere til og deltage i faglig udvikling og forskning, som aktuelt vedrører såvel basal som klinisk reumatologi og epidemiologi. Til afdelingen er knyttet et forskningslaboratorium. Forskningssamarbejdet er udbredt og omfatter såvel nationalt som internationalt netværkssamarbejde.

Afdelingen har en intensiv uddannelseskultur, hvor enhver ansat er forpligtet til at deltage aktivt som underviser og i egen uddannelse. Afdelingen har en åben-dør politik som en integreret del af uddannelses- og samarbejdsmiljøet.

Der lægges stor vægt på tværfagligt såvel som tværsektorielt samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning.

Kliniske funktioner
Varetagelse af funktion i Klinik og sengeafsnit

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat af speciallæge i Intern Medicin: Reumatologi, der har kompetencer inden for alle 7 lægeroller, skema udfyldes som en del af den elektroniske ansøgnings-proces. Der ønskes ansøgere med en stærk klinisk og videnskabelig baggrund, herunder gerne med erfaring inden for området systemisk lupus, autoimmune koagulopatier og gravide med bindevævssygdomme.

Det kan ikke forventes, at der kan stilles regulativmæssig bolig til rådighed.

Se funktionsbeskrivelse her.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysningerne fås ved henvendelse til ledende overlæge Ulrik Tarp på 4034 3243 eller på ulrtar@rm.dk.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 8, 2022.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.