Introduktionsreservelæge, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Randers. Ved Røntgen og Skanning på Regionshospitalet Randers er der en 1-årig introduktionsstilling (introstilling, i-nummer 7005-02-66-i-01) ledig til besættelse pr. 1/4-22 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Randers udførte i 2021 ca. 140.000 undersøgelser inden for CT, MR, UL og konventionel radiologi.

Der er p.t. normeret 15 læger, hvoraf de 11 er speciallæger, 1 er i hoveduddannelse og 3 er introduktionsreservelæger.

Med udgangspunkt i et veletableret vejledersystem vil introduktionslægen blive oplært i at arbejde selvstændigt med UL inkl. UL-vejledt pleura- og ascitesdrænage, CT-skanninger samt i at beskrive knogle og thorax røntgen.
I et mindre omfang vil der være mulighed for at deltage i MR.

Der er årligt arrangeret 4 undervisningsdage for regionens radiologiske introduktionsreservelæger, som er obligatorisk at deltage i. Torsdag morgen er der skemalagt undervisning både for og af afdelingens uddannelsessøgende yngre læger.
Introduktionslægen indgår efter et 12-16 ugers introduktionsprogram i et 8-skiftet vagtrul med vagt på tjenestestedet til kl. 23.00. Forvagten har et overlægebemandet bagvagtsrul bag sig.

Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Ansøgningen med CV skal være modtaget senest onsdag den 15/2-22.  Samtale forventes afholdt i    uge 8.
Send ansøgning via link: Søg job/send ansøgning.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til ledende overlæge Thomas Bjerre på telefon 78 42 06 01 eller på e-mail: Thomas.Bjerre@randers.rm.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.