Uklassificeret reservelægestilling til Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Horsens Vi har en stilling som uklassificeret reservelæge ledig pr. 1. marts 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Hvad kan vi tilbyde dig?
Vi tilbyder en uklassificeret stilling på 1 år, hvor du arbejder indenfor klinisk anæstesi/intensiv terapi i en spændende afdeling.

Vi har aktuelt en vakance i anæstesisygeplejerskegruppen, og søger derfor en reservelæge, som kan dels deltage i opgaven med at varetage anæstesi på operationsstuen, og dels kan deltage som reservelæge i forvagtslaget. Dagstid vil primært blive på enten Centrale Operationsgang eller Dagkirurgien samt ambulatoriet og funktion med akut-kalder.

Du vil få tildelt en vejleder under din ansættelse og der vil blive udviklet et individuelt uddannelsesprogram

Hvad leder vi efter?
Vi forventer, du har afsluttet introduktionsstilling i anæstesi med gode anbefalinger og har mod på en fleksibel og afvekslende hverdag.

Dine opgaver i dagtid vil primært være tilknyttet til operationsafsnittene. Det er vigtigt for os, at du har lyst til og kan indgå i konstruktive tværfaglige samarbejder i bred forstand. Vi forventer således, at alle medarbejdere i afdelingen er engagerede i deres arbejde og parate til udvikling. Desuden forventer vi, at du udviser fleksibilitet, når det er påkrævet, selvfølgelig inden for rimelighedens grænser.

Vores afdeling
Vores afdeling er kendetegnet ved en stærk og engageret speciallægegruppe, som deler faglighed, perspektiver og opgaver med hinanden. Ligeledes er det en afdeling med stort fokus på  uddannelse og vejledning.

Anæstesi- og operationsafsnittet yder anæstesi til komplicerede patienter inden for ortopædkirurgi, organkirurgi og gynækologi. Der ydes desuden assistance til fødegang og nyfødte samt skadestue, Akutafdelingen og ECT-behandling.

Vores dagkirurgi er en af Danmarks største dagkirurgiske afdelinger, og der anvendes i udstrakt grad blokader. Til afsnittet hører desuden et af Danmarks største endoskopicentre.

I april 2019 åbnede vi et nyt perioperativt afsnit, som en del af ”Forberedelse og Opvågning”, hvor du får muligheden for at bidrage i en meget spændende faglig og organisatorisk proces.

Intensivafsnittet har pr. 01.02.2022 kapacitet til 5 patienter, senere øges til 7 patienter. Det er et niveau 2 intensivafsnit med mulighed for CRRT. Der er faste overlæger tilknyttet afsnittet i det daglige og i dagtid i weekender og søn- helligdage.

Afdelingen omfatter desuden akutlægebil, sterilcentral samt enhed for lindrende behandling.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.
Sidste ansøgningsfrist den 26.01.2022

For yderligere oplysninger:
Henvendelse til Ledende Overlæge Lisbet Tokkesdal Jensen tlf. 20 33 50 22 eller Oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe, tlf. 23 30 56 89.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.