Afdelingslæge søges til skolebørns psykiatrisk afsnit Team 2, Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midt Stillingen som afdelingslæge er ledig til besættelse 1. marts 2022 eller snarest derefter. Stillingen kan søges af speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri.

Dette job er udløbet

Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland er i en rivende udvikling. I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) står vi midt i en spændende proces med at justere vores organisation. Det betyder blandt andet, at vi arbejder med harmoniserede patientforløb og tilpassede målgrupper for de enkelte afsnit, oprettelse af to nye Ungdomspsykiatriske ambulatorier og fælles faglighed på tværs af afdelingen.

Samtidig vil vi forsøge at gentænke vores tilgængelighed for samarbejdspartnere, således at fokus er på gode og forpligtende tværsektorielle patientforløb.

Organisering – Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en selvstændig afdeling under Psykiatriområdet i Region Midtjylland. BUA er placeret på tre matrikler i regionen i henholdsvis Herning, Viborg og Skejby. I BUA er der 8 kliniske enheder med ambulatorier, døgn- og/eller dagafsnit, samt forskningsenhed og et sekretærafsnit.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 2

Skolebørns afsnit Team 2 varetager i et samarbejde med skolebørns afsnit Team 1 udredning og behandling af den samlede målgruppe i alderen 7 år til 13 år. Målgruppen inkluderer primært opmærksomhedsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, specifikke vanskeligheder – ligesom flere har komorbiditet med autisme, angst, Tourettes Syndrom, mental retardering, somatiske sygdomme.

Team 2 har et særligt fokus på og ansvar for patienter med OCD samt Tics/Tourette samt patienter med ADHD, som kræver en højtspecialiseret indsats. Afsnittet er placeret på to matrikler, henholdsvis Skejby og Herning med fælles funktionsledelse.

Herning børnepsykiatrisk ambulatorie udreder og behandler børn i alderen 7-13 år på hovedfunktionsniveau. Det er en blandet almen gruppe inden for de fleste diagnosegrupper. Der udføres både nonfarmakologisk og farmakologisk behandling.

Afsnittet i Skejby udreder og behandler på hoved- region- og højt specialiseret funktionsniveau.

Som afdelingslæge skal du primært arbejde i Skejby, men der kan også være funktioner, der skal varetages i Herning (enten over video eller ved fremmøde)

 

Der er løbende tilknyttet kliniske forskningsprojekter til Team 2, dette sker i samarbejde med forskningsafsnittet på BUA. I afsnittet er der ansat en overlæge med særlig interesse i forhold til forskningsprojekter.

Vi kan tilbyde:
En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger

 • Mulighed for at deltage i efteruddannelseskurser – både hvad angår ledelsesfunktionen og det faglige mht. børne- og ungdomspsykiatri samt specifikt i forhold til målgruppen
 • Mulighed for fleksibilitet og selvstændighed med hensyn til opgaveplanlægning
 • Mulighed for at indgå i forsknings- og udviklingsprojekter
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Tværfagligt samarbejde med ansvar for fagsupervision
 • Mulighed for at indgå i terapeutiske forløb med individuel eller gruppesupervision hvis det ønskes

I BUA vægter vi en kultur præget af høj faglighed, et godt og trygt arbejdsmiljø inkluderende medinddragelse samt mulighed for personlig udvikling

Dine kvalifikationer

 • Du skal være speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
 • Du skal besidde overblik, gode samarbejdsevner samt lyst og evne til at samarbejde med en stor personalegruppe i en kompleks organisation
 • Du skal være udviklingsorienteret, igangsættende og inspirerende
 • Du skal være robust og omstillingsparat
 • Der vil blive lagt vægt på, at du har klinisk erfaring med udredning og behandling (farmakologisk og nonfarmakologisk) af mange diagnosegrupper

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre Læger.

Der er knyttet vagt uden for tjenestestedet og beredskabsvagt til stillingerne.

Yderligere oplysninger
Overlæge i afsnitsledelsen Judith Nissen tlf. 21 62 23 39
mail: judiniss@rm.dk
Afdelingssygeplejerske Anna-Marie Madsen tlf. 40 13 86 09
mail: annammad@rm.dk
Ledende overlæge Jakob Paludan tlf. 51 27 33 26,
mail: jakopalu@rm.dk  eller

Ansøgningsfrist: 28. januar 2022
Ansættelsessamtaler: uge 8

Ud over en kort motiveret ansøgning bedes ansøger udfylde skema til faglig bedømmelse. I Region Midtjylland sker den faglige bedømmelse ud fra ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland” af 10.10.2007.

Læs mere om BUA herunder funktionsbeskrivelse for overlæger. Hent skema til faglig bedømmelse på centrets hjemmeside www.bua.rm.dk under “Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling/ledige job.

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV). De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et tværgående lægesekretærafsnit.

Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet består af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.600 eksterne henvisninger og havde kontakt med 9.130 patienter. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 305,1 mio. kr. og pr. 1/9 -2021 542 årsværk fordelt på 579 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i starten af det nye år til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.