Overlæge med ledelsesfunktion søges til Sengeafsnit for Psykotiske Lidelser

Dette job er udløbet

Regionspsykiatrien Midt søger en overlæge med ledelsesfunktion til Sengeafsnit for Psykotiske Lidelser P2 i Viborg med tiltrædelse den 1. april 2022 eller snarest herefter.

Som vores nye overlæge skal du – i samarbejde med afdelingssygeplejersken – lede et engageret personale på det ene af vores to psykose-afsnit.

P2 har plads til 14 patienter fra 18 år og op.

Du kommer til at indgå i den samlede ledelsesgruppe for Regionspsykiatrien Midt, der er karakteriseret ved et godt tværfagligt og inkluderende miljø, kort afstand til ledelsen og en parathed til at gå ind i nye udfordringer. Ledelsesgruppen er endvidere kendetegnet af en ligeværdig og humoristisk omgangstone.

Der vil være gode muligheder for efteruddannelse, afhængig af dine individuelle ønsker, eksempelvis: lederuddannelse, vejlederuddannelse i psykoterapi og uddannelse i kognitiv terapi. Desuden er der muligheder for igangsættelse af forskningsprojekter.

Om stillingen
Udover ledelsesopgaven skal du:

 • tilrettelægge undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter inden for afdelingens målgruppe
 • visitere fra sengeafsnittet samt rådgive og vejlede de øvrige regionale psykiatriske institutioner og eksterne samarbejdspartnere
 • vejlede og undervise inden for eget fagområde
 • have fokus på rekruttering og uddannelse af yngre læger

Vi lægger vægt på, at du: 

 • er speciallæge i psykiatri
 • opfylder betingelserne for bedømmelse til en overlægestilling

og at du har:

 • relevant lederuddannelse eller interesse for ledelse
 • bred psykiatrisk uddannelse
 • psykoterapeutisk erfaring
 • undervisningsmæssig erfaring
 • interesse for/erfaring med forskning
 • gode samarbejdsevner

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af Ny løn.

Hovedtjenestested er i Viborg, mens mødeaktivitet/samtaler/andet kan forekomme andre steder i Regionen. Videokonference anvendes i stor udstrækning, når det er muligt.

Generelt er stillingen vagtbærende i det omfang, vi har behov for. P.t. med en vagtforpligtelse som bagvagt i aktuelt 18-skiftet vagtrul samt som beredskabsvagt, når der ikke er en speciallæge i bagvagt.

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, der skal være opdelt i henhold til de 7 lægeroller, indsendes elektronisk via stillingsopslaget senest søndag d 30. januar 2022

Ansættelsessamtaler afholdes efter nærmere aftale.

Vil du vide mere?
Funktionsbeskrivelse samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Preben Friis tlf.: 21365644 eller på mail: preben.friis@rm.dk

Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.