Vikar for reservelæge, Børn og Unge, Regionshospitalet Herning En stilling som vikar for reservelæge ved Børn og Unge, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest, er ledig til besættelse i perioden 1. marts 2022 – 28. februar 2023.

Dette job er udløbet

Er du en kommende børnelæge der ønsker at indgå i et supergodt team af læger, sygeplejersker og sekretærer der konstant har fokus på patientforløb med højt fagligt niveau i et inddragende samarbejde med barnet og forældrene, så er du den læge vi søger.

Vi er en afdeling der vægter samarbejdet med barnet og familien særdeles højt og dermed også det tværfaglige samarbejde. Vi har fokus på at udvikle det faglige niveau bl.a. via forskning og fokus på uddannelse i det daglige arbejde, men også mere formaliseret i parallel og superviserede ambulante forløb.

Børn og Unge Afdelingen varetager pædiatrien for den vestlige del af Region Midtjylland, hvor der er et befolkningsunderlag på ca. 300.000 borgere. Afdelingen består af 2 sengeafsnit, en akutmodtagelse og en klinik. Den samlede aktivitet i 2021 var på ca. 5.000 indlæggelser og ca. 9.000 ambulante besøg. Vi glæder os og arbejder lige nu med stort fokus på flytteopgaverne for at blive klar til flytning i marts 2022 til vores nye hospital i Gødstrup, som du vil få en unik mulighed for at blive en del af.

Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte modtager præmature børn fra uge 28+0 og øvrige syge nyfødte og spædbørn op til 3 måneders alderen. Afsnittet har 15 sengepladser og der samarbejdes tæt med Barselsafdelingen og Fødeafdelingen.

Børn og Unge Afsnit modtager børn fra spædbarnsalderen til og med 17 år. Afsnittet har 21 sengepladser, herunder 5 senge i Børn og Unge Akutmodtagelsen, som er døgnåbent for børn og unge med pædiatriske diagnoser. Børn og Unge Afsnittet har plejeansvaret for børn og unge med kirurgiske og ortopædkirurgiske sygdomme op til 17 års-alderen.

Børn og Unge Klinik er opdelt i specialklinikker med allergi, diabetes, endokrinologi, nefrourologi, gastroenterologi, neuropædiatri, kardiologi, neonatologi, socialpædiatri og en almenpædiatrisk klinik. Der er etableret astmaskole til familier med børn med astma og diabetesskole for børn med diabetes. Vi har regionsfunktion for familieambulatoriet i samarbejde med obstetrisk afdeling og AUH, Skejby samt regionsfunktion inden for kroniske inflammatoriske tarmsygdomme.

Vagt
Der er etableret to vagtlag. Forvagtslaget består af læger i HU-stilling/almen praksis, læger i introduktionsstilling og læger i HU-stilling/pædiatri på 1.-2. år. Der er bagvagt i tilstedevær. Bagvagtslaget består af overlæger, afdelingslæger og læger i HU-stillinger/pædiatri på 3.-4. år
Der er etableret overlægeberedskabsvagt når HU-læger har bagvagt.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Flere oplysninger
Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Charlotte Søndergaard på tlf. 78433614 eller 29263595.

Du kan søge jobbet online på www.vest.dk/job ved at klikke på ”søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 16. januar 2022 og evt. samtaler vil foregå den 20. januar 2022 eller efter aftale

Praktiske oplysninger:
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

På grund af spareinitiativer har berørte medarbejdere i Region Midtjylland fortrinsret til samtale ved ledige stillinger: Det betyder

  • at medarbejdere fra eget HMU område, som er i omplacering, har fortrinsret til samtale.
  • at medarbejdere fra andet HMU område, der er i omplacering har sekundær fortrinsret til samtale.
  • at fortrinsret til lederstillinger kun gælder ledere på samme stillingsniveau

Søg stillingen via “søg job”-knappen.