Afdelingslæge til Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg En stilling som afdelingslæge ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, er ledige til besættelse pr. 1. maj 2022. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Der er enkelte hverdage med lang dagtid til kl. 20.45.

Dette job er udløbet

Vil du være en del af et stærkt fagligt miljø?
Vil du være en del af et godt ledernetværk på en moderne arbejdsplads i konstant udvikling?
Vil du være med til at sætte dit præg på Danmarks bedste mindre hospital?

Om stillingen
Stillingen ønskes besat med en speciallæge, der har en bred ortopædkirurgisk uddannelse og samtidig har særlig interesse og dokumenteret operativ erfaring indenfor hofteprotesekirurgi.

Der lægges vægt på, at ansøger har en relevant faglig ekspertise, er initiativrig, kreativ og med lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale samt socialt kan indgå i afdelingens team.

Det vægtes ligeledes, at ansøger medvirker til at:

  • Fremme centrets forskning og udvikling
  • Fremme kvalitets udvikling og -sikring (herunder patientsikkerhed)
  • Fremme et godt arbejdsmiljø

Vi tilbyder:

  • Ligeværdigt samarbejde med gode faglige kontakter såvel nationale som internationale i form af møder og kurser
  • Gode muligheder for forskning med støtte fra centrets Forskningsenhed
  • Mulighed for at blive en del af en aktiv og inspirerende ledergruppe
  • En flad ledelsesstruktur, hvor der er kort vej fra ide til handling
  • Mulighed for oplæring inden for specialet, hvis der er behov for det

Om Hoftesektoren
Hoftesektoren er på nuværende tidspunkt bemandet med 2 ortopædkirurgisk overlæger og en afdelingslæger samt et varierende antal yngre læger i hoveduddannelse.
Der er tilknyttet en forløbskoordinator på sengeafdelingen og en speciale ansvarlig operationssygeplejerske. Desuden er der tilknyttet 2 fysioterapeuter med forundersøgelsesfunktion samt et antal terapeuter, der varetager den postoperative indsats, samt et sekretariat og et korttidsafsnit, hvor patienterne er indlagt.

Hoftesektoren er landskendt for sine sammedagsforløb. Sektoren deltager desuden i flere forskellige forskningsprojekter med fokus på at optimere patientforløb. Sektoren arbejder tværfagligt og med jobglidning de enkelte faggrupper imellem. Under normale omstændigheder opereres der i omegnen af ca. 1000 primære THA og ca. 60 revisions THA. Der er således rigtig gode muligheder for en speciallæge til at øge sit operationsvolumen og cementere sine kompetencer.

Om Center for Planlagt Kirurgi (CPK)
Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i forbindelse med Region Midtjyllands omstillingsplan 2011-2012.

Centret er den første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med én ledelse, der består af en ledende overlæge i ortopædkirurgi, en ledende overlæge i anæstesiologi samt en oversygeplejerske.

Det er den største enhed inden for planlagt kirurgi i Region Midtjylland. Pr. 1. oktober 2011 har centret overtaget en stor del af friklinikaktiviteten fra Brædstrup Sygehus og har siden arbejdet med at videreudvikle og integrere denne aktivitet i centret. Friklinikken varetager bl.a. operationer af grå stær og har desuden en stor søvnklinik.

Ortopædkirurgisk Afdeling modtager uselekterede elektive ortopædkirurgiske patienter primært fra Region Midtjylland, men også fra øvrige regioner i Danmark. Patienterne fordeler sig inden for næsten alle områder af det ortopædkirurgiske speciale.

Afdelingen har regionsfunktion inden for skulder/albue kirurgi og rygkirurgi. Idrætsklinikken drives i samarbejde med Reumatologisk afdeling, der har regionsfunktion inden for Idrætsmedicin. Afdelingen har ansat en specialeansvarlig overlæge inden for artroskopisk kirurgi og rygkirurgi.

Afdelingen omfatter 1 sengeafsnit, et Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Operation og Dagkirurgi, et Korttidsafsnit, Idrætsklinik, Rygklinik, et Terapiafsnit samt et Sekretariat.
Centrets aktuelle ortopædkirurgiske lægestab består af 2 specialeansvarlige overlæger, 17 overlæger, 4 afdelingslæger, 2 1. reservelæger (fase 3) samt 3 reservelæger (intro og fase 1). 1 overlæge er uddannelsesansvarlige overlæge, og afdelingen har 2 kliniske lektorer ved Århus Universitet.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.300 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Thomas Klebe, tlf. 7841 16002
Overlæge & sektoransvarlig for hoftesektoren Thomas Prynø, mail thopry@rm.dk

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 14. marts 2022, med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse og tidligere beskæftigelse m.v.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. marts 2022.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-stilling.