Psykolog Kunne du tænke dig et arbejde i en travl, dynamisk og fagligt stærk afdeling, som arbejder tværfagligt og på baggrund af en bio-psyko-social helhedsforståelse? Da en af vores psykologer har søgt nye udfordringer, søger vi pr. 1. januar 2022 en ny psykologkollega til en fast stilling, 37 t/ugentligt til vores Aarhus-afsnit.

Dette job er udløbet

Faglig og organisatorisk profil
Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering er en læge- og psykologfaglig ledet hospitalsafdeling under Hospitalsenheden Vest med 2 afsnit, henholdsvis i Regionshuset Århus og på Regionshospitalet Herning. I løbet af foråret 2022 flytter vores Herning-afsnit til det nye hospital Vest i Gødstrup.

I Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering er vi omkring 100 ansatte og betjener alle kommuner i Region Midtjylland med socialmedicinske og psykologiske ydelser. Vi er 17 fastansatte psykologer, hvoraf flere har en specialistgrad. Desuden har vi en psykiater ansat på fuld tid.

Vi leverer sundhedskoordinatorer til de kommunale rehabiliteringsteam og modtager borgere med nedsat funktionsevne, der er henvist fra kommunerne til både mono- og tværfaglig udredning (bl.a. i regi af Klinisk Funktion.) Det i sætningen kan også slettes helt.

Vi arbejder ud fra en bio-psyko-social forståelse og prioriterer derfor vores tværfaglige
samarbejde til gavn for helhedsforståelsen af det enkelte menneske, ligesom vi også prioriterer en høj faglighed og kvalitet i vores produkter og ydelser.

Vi er en arbejdsplads der kan tilbyde:

 • et godt kollegialt miljø med dygtige og engagerede kollegaer, hvor respekt og humor følges ad
 • tværfaglig og monofaglig supervision
 • tværfaglig sagskonferering (læger, psykologer, psykiater og socialrådgiver)
 • kompetenceudvikling
 • stor selvstændighed i arbejdstilrettelæggelsen
 • komplekse og udfordrende problemstillinger
 • arbejde på indtægtsdækkede vilkår
 • faste traditioner med fælles fredage for de to afsnit, årlige seminarer og sociale sammenkomster

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Som psykologer er vores primære opgave at udfærdige arbejdsmarkedsrettede psykologiske undersøgelser af henviste borgere, hvor fokus er på udredning og vurdering af funktionsevne og rehabilitering, særligt ift. arbejdsmarkedet og/eller uddannelse. Der er ofte tale om borgere med komplekse psykiatriske problemstillinger, hvor der er behov for differentialdiagnostisk udredning og vurdering. Der anvendes derfor typisk et bredt testbatteri til afdækning af kognitive, psykiske og personlighedsmæssige faktorer.

Der kan også være tale om andre opgaver som f.eks. sundhedsfaglig sparring med kommunale sagsbehandlere, rehabiliteringstilbud rettet mod forskellige borgergrupper, kognitiv træning, supervision og forskelligt konsulentarbejde. Du kan læse mere om afdelingen og vores virksomhedsgrundlag på vores hjemmeside: www.socialmedicin.rm.dk

Stllings – og funktionsbeskrivelse for stillingen

Personprofil
Vi ser gerne, at du:

 • er autoriseret
 • har specialistuddannelse eller godt på vej med speciale indenfor neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, sundhedspsykologi eller specialpsykolog i psykiatri
 • har bred erfaring med psykologisk undersøgelse og testning, både kognitivt og personlighedsmæssigt (fx WAIS-IV, D-KEFS, DIVA, PSE, ADOS, SCID-5, NEO-PI-3)
 • har klinisk erfaring med diagnosticering af psykiatriske lidelser, udviklingsforstyrrelser og/eller erfaring med udredning af erhvervet hjerneskade og commotio
 • har erfaring/interesse for tværfagligt samarbejde med bl.a. psykiater, sociallæger og socialrådgivere
 • har et godt humør og trives i en travl hverdag
 • har et vist kendskab til det kommunale system
 • har flair for skriftlig formidling af psykologfaglige problemstillinger
 • har IT-kompetencer på brugerniveau

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte chefpsykolog Camilla Rasmussen på 2177 9936 eller ledende overlæge Ulrik Steen 2961 0872.

Ansættelse fra 01.01 2022 eller efter nærmere aftale.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 21. november 2021.
Ansættelsessamtaler vil finde sted onsdag den 24. november 2021.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.