Almen/ intern medicinsk speciallæge, Urinvejskirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro Hospitalsenheden Vest Er du den almene/ intern medicinske speciallæge vi søger?

Dette job er udløbet

Urinvejskirurgisk afd. U, Hospitalsenheden Vest (snart Regionshospitalet Gødstrup) dækker både optageområdet for HEM og HEV og er derfor en afdeling med et stort patientgrundlag (ca. 520.000 borgere)

Vi er en afdeling med et stort turnover af patienter –  og lige om lidt er vi bosiddende i Gødstrup – hvor specialerne fra de to nuværende matrikler i HEV fusioneres i nye omgivelser. Flyttedatoen er sat – det bliver februar 22.

Urinvejskirurgi indeholder stor diversitet i patienternes sygdomme og behandlinger.
Vi har således mange patienter, der ikke har behov for kirurgisk intervention, men har medicinske og palliative problemstillinger.

Vi har i afdelingen en tradition for at tage vare på vores cancer patienter gennem hele deres forløb, undtaget de perioder de eventuelt er tilknyttet onkologisk afdeling.
Selve afdelingen har ud over interessen i urologi en betydelig interesse i uddannelse, og vi prøver hele tiden at være innovative og forbedre os, så patienterne kan få bedre forløb.

Vores urologiske speciallæger trænger til en kollega, som de kan sparre med i forhold til de mere komplicerede medicinske problemstillinger og palliation.
De har derfor et stort ønske om, at vi får en mere medicinsk orienteret speciallæge ansat i afdelingen.

Vi har i afdelingen også en stor uddannelsesopgave og et ønske om at dygtiggøre vores uddannelseslæger på så mange parametre som muligt.
Vi ser derfor din faglighed give et samlet løft i vores afdeling.

Det vi ønsker os:

 • du er en erfaren speciallæge med baggrund fra almen praksis/ medicin og/eller palliations erfaring.
 • du har interesse i palliation og den medicinske behandling af cancer prostata.
 • du er en kollega, der indgår i vores prostatacancer team på lige fod med de urologiske speciallæger i opgaven omkring patienter med fremskreden cancer prostata i det ambulante regi.
 • du er aktivt deltagende i morgenkonference og stuegang specielt med fokus på den basale palliationsopgave for alle de urologiske cancertyper.
 • du har lyst til at fungere som sparringspartner for vores knapt så medicinske orienterede speciallæger
 • du har lyst til at uddanne yngre kollegaer – også medicinstuderende
 • du bidrager til at definere dine arbejdsopgaver og interesseområder.
 • du har gode samarbejdsevner med en positiv og humoristisk tilgang til tingene og dermed bidragende aktivt til et godt arbejdsmiljø i afdelingen
 • du evner en åben og respektfuld kommunikation

Vi kan tilbyde:

 • behørig inddragelse og oplæring i at håndtere patienter med kastrationsresistent cancer prostata.
 • gode kollegaer med høj faglighed og en erfaren medarbejderstab
 • du kan være med til at formgive vores nye afdeling i Gødstrup
 • en afdeling, hvor der ikke er langt fra ide til handling
 • gode muligheder for videreuddannelse
 • en fuldtidsstilling overlægestilling med dagsfunktion.
 • fremmødet kan tilpasses individuelt efter aftale en evt. udvidelse af arbejdsområdet indenfor det medicinsk urologiske felt,  hvis du har interesse for andre områder.
 • rammerne og mulighederne, så vi sammen kan skabe en stilling, som du tænker er interessant.

Hvis du ser dig selv i en stilling hos os, så send gerne en ansøgning.

Spørgsmål kan rettes til ledende overlæge Maiken M Howard på mail: maiken.howard@rm.dk  eller tlf: 7843 9437

Der henvises i øvrigt til stillings og funktionsbeskrivelse for overlæge HEV og RHG.

Stillingen vil være vagtfri, da vagten kræver urologisk kirurgiske kompetencer.

Ansættelse fra 1. februar 2022 eller efter nærmere aftale.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest og tilfredsstillende autorisation.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 5. november 2021

Ansættelsessamtaler vil finde sted den 22. november 2021

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.