Afdelingslæge ved Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Ved Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital er en stilling som afdelingslæge (37 timer/uge) ledig til besættelse 1. januar 2022 eller snarest muligt derefter.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job, hvor du vil få et betydeligt ansvar og tilsvarende muligheder for at præge specialets fortsatte udvikling i Region Midtjylland.

Afdelingens hovedopgaver er at uddanne speciallæger i Klinisk Farmakologi, at rådgive vedrørende klinisk farmakologiske problemstillinger samt at styrke forskning, udvikling og efteruddannelse inden for Klinisk Farmakologi.

Afdelingslægen vil som særligt funktionsområde være ansvarlig for varetagelse af afdelingens team for præcisionsmedicin og herunder ansvarlig for at der udarbejdes faglige vurderinger af ansøgninger af ibrugtagning af dyr sygehusmedicin til enkelt patienter i samarbejde med øvrige speciallæger i teamet. Afdelingslægen har et særskilt lægefagligt ansvar for videreudvikling af præcisionsmedicin og supervision, undervisning og uddannelse af yngre læger inden for området.

Indgå i varetagelsen af afdelingens myndighedsbetjeningsfunktion.

Afdelingslægen har tillige i samarbejde med de øvrige klinisk farmakologiske speciallæger følgende ansvars- og kompetenceområder:

  • Afdelingens præ- og postgraduate undervisning
  • Supervision af læger i uddannelse inden for Klinisk Farmakologi
  • Lægefagligt ansvar for Lægemiddelrådgivningen
  • Forskning og udviklingsarbejde ved Klinisk Farmakologisk Afdeling

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i Klinisk Farmakologi.

Stillingen er vagtfri. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de syv lægeroller jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”. De syv lægeroller bedes udfyldt i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan indhentes hos afdelingens ledende overlæge, Eva Aggerholm Sædder, ea@biomed.au.dk ,  tlf. 87 16 76 74.
Ansøgning og CV samt eventuelle relevante bilag stiles til ledende overlæge, Eva Sædder og indsendes elektronisk via nedenstående link.

Ansøgningsfrist 15. november 2021. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 49, 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.