Autoriseret psykolog til Team for Ungdomspsykiatri 1 (TUP1) i Herning, barselsvikariat pr. 01.01.22 Da storken er på vej til at lande, søger vi 1 ny kollega, der vil være med til at lave god ungdomspsykiatri i samarbejde med engagerede og initiativrige kolleger og samarbejdspartnere.

Dette job er udløbet
Der er tale om et barselsvikariat i Team for Ungdomspsykiatri 1(TUP 1) Herning, 37 timer pr. uge i perioden 01.01.22 – 31.12.22
TUP 1 er et afsnit med to matrikler, som varetager udredning og i mindre omfang behandling af unge fra 14 til 18 (21) år. Det er den unge, der er i fokus, men vi vægter også samarbejde med forældrene. Vi er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) i Region Midtjylland. Målgruppen er unge med symptombilleder inden for det neuropsykiatriske, affektive, psykotiske og angstområdet. Alle på hovedfunktionsniveau.
Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende arbejde med engagerede kolleger i et godt arbejdsmiljø, hvor balance mellem arbejdsopgaver og ressourcer vægtes. Der er fortrinsvis tale om udredningsopgaver og i mindre grad behandling. Du skal derfor have interesse for detektivdelen af psykologjobbet.
Psykologgruppen i Herning består af 6-7 psykologer, der alle arbejder bredt med udredningsopgaver. Vi har et tæt samarbejde med Team for ungdomspsykiatri 2 (TUP 2) med fokus på harmonisering af tilbud og sammenhængskraft.
Psykiatrien, vest flytter i marts 22 til det nye hospital i Gødstrup, og du vil naturligvis være en del af processer og arbejdsgange i den forbindelse.
Team for Ungdomspsykiatri Herning har i alt ca. 15 medarbejdere og består af: Læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere og sekretærer.Ved ansøgningen vil der blive lagt vægt på:

 • at du er autoriseret psykolog eller godt på vej dertil, med erfaring med såvel udredning som behandling af målgruppen.
 • kan arbejde selvstændigt, stabilt og med flere sideordnede opgaver
 • er fleksibel og har gode samarbejdsevner
 • har et godt overblik og kan trives i et ambulatorium med stort flow, spændende og komplicerede patientforløb og mange omstillinger
 • at du har evne til at etablere tillidsfuld kontakt

Vi tilbyder dig:

 • en spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt team
 • et højt fagligt niveau
 • supervision
 • god introduktion og mentorordning
 • tydelig ledelse
 • godt kollegialt sammenhold og et godt arbejdsmiljø.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Du kan få flere oplysninger hos Afdelingssygeplejerske Iben Laursen 3052 3264 eller psykolog Julie Skiffard 6163 8283.

Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på www.bua.rm.dk

Ansøgningsfrist: 10.11.21
Vi afholder samtaler: 19.11.21
Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et tværgående lægesekretærafsnit.

Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet består af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.600 eksterne henvisninger og havde kontakt med 9.130 patienter. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 305,1 mio. kr. og pr. 1/9 -2021 542 årsværk fordelt på 579 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flytter i foråret 2022 til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.