Afdelingslæge til Team for Ældrepsykiatri, Regionspsykiatrien Midt Afdelingslæge søges til Team for Ældrepsykiatri, Regionspsykiatrien Midt i Viborg

Dette job er udløbet

Har du lyst til at gøre en forskel for ældre ambulante patienter i en af landets bedste psykiatriske afdelinger? – Så er du måske vores nye afdelingslæge ved Team for ældrepsykiatri i Regionspsykiatrien Midt. Vi søger en ny kollega der via sin specialisering har relevant viden og interesse inden for ældrepsykiatrien. Gerne speciallæge i psykiatri, men specialisering i almen medicin, geriatri, neurologi eller f.eks. socialmedicin vil også være en mulighed.
Stillingen er til besættelse pr. 1. december 2021 eller efter aftale.

Dagens Medicin har i 2018 kåret Regionspsykiatrien Midt som én af landets bedste afdelinger til behandling af skizofreni og depression.

Hovedarbejdssted for alle behandlere er i Viborg og med satellitkontor i Skive og Silkeborg.

Vi er et meget velfungerende team bestående af 6 distriktssygeplejersker, 3 læger samt lægesekretærer.

Team for ældrepsykiatri er organisatorisk forankret i Klinik for affektive lidelser. Vi udreder og behandler alle personer over 68 år med psykiatrisk lidelse, samt personer over 18, som på baggrund af mulig demens, fremtræder med både svære adfærdsforstyrrelser eller psykiatriske symptomer. Det vil sige, vi er et af de teams, hvor der er mulighed for at vedligeholde og udvikle kompetencer inden for de fleste psykiatriske behandlingsområder.

Vi ser vores patienter både hos os i ambulatoriet og i deres eget hjem.
Patienterne er bosiddende i Viborg, Skive samt Silkeborg Kommuner.

Som vores nye afdelingslæge får du mulighed for at bruge dine faglige kvalifikationer og personlige kompetencer i en afdeling, der er præget af et højt fagligt niveau samt et inkluderende arbejdsmiljø.

Vi har siden 2019 været en del af den nye og velfungerende fælles hukommelsesklinik i Hospitalsenheden Midt. Der er etableret et samarbejde med Geriatri og Neurologi om demensudredning og vi afholder tværfaglige konferencer og undervisning.

Der er et solidt sammenhold – både i teamet og Regionspsykiatrien Midt – hvor vi hjælper hinanden.  Lægegruppen i Regionspsykiatrien Midt består af en stabil kerne med lille udskiftning. Du har derfor gode muligheder for sparring med de erfarne, engagerede og meget hjælpsomme kolleger i RP Midt.

Har du ikke meget erfaring fra det ambulante arbejde, er det ikke en hindring for at søge stillingen. Så hvis interessen er der, sørger vi for, at du bliver opkvalificeret og løbende klædt på til opgaverne. Der er flere speciallæger og uddannelseslæger i vores affektive team, så du kommer ikke til at sidde alene med opgaverne.

Stillingen vil være vagtbærende, såfremt du er speciallæge i psykiatri. For andre specialer kan vi snakke om de evt. muligheder for evt. at indgå i vagtlaget.

Afdelingslægen har følgende arbejdsopgaver:

 • Har et lægefagligt ansvar vedrørende undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter inden for alle teamets diagnosegrupper
 • Kompetenceudvikling af øvrige afsnit i psykiatrien vedr. dit kompetencefelt
 • Medansvarlig for at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes med fokus på de vilkår der gælder for de ambulante patienter
 • Samarbejde med Psykiatriens Centrale Visitation om visitationsopgaver
 • Medansvarlig for den faglige og kvalitetsmæssige udvikling i teamet
 • Supervisere og undervise personalet og rådgive eksterne samarbejdspartnere

Vi søger en kollega, som er speciallæge i psykiatri eller andet relevant speciale. Derudover vil det være en fordel, hvis du har:

 • En bred psykiatrisk uddannelse eller interesse for området
 • Psykoterapeutisk erfaring
 • Undervisningsmæssig erfaring
 • Interesse for/erfaring med forskning /deltagelse i et videnskabeligt miljø
 • Gode samarbejdsevner og gode kommunikative egenskaber
 • Erfaring fra demensområdet og ældrepsykiatri

Er du interesseret, så tilbyder vi:

 • En attraktiv arbejdsplads med byens bedste udsigt over Viborg-søerne samt naturskønne omgivelser i Skive og det moderne Psykiatriens Hus i Silkeborg
 • Mulighed for både faglig og personlig udvikling i jobbet, herunder efteruddannelse
 • Mulighed for igangsættelse af forskningsprojekter
 • Godt samarbejdsklima som er præget af en ligeværdig og humoristisk omgangstone
 • Selvfølgelig også muligheden for at gøre en forskel for sårbare patienter i Viborg og Skive

Vil du vide mere?
Har du lyst til at høre mere om afdelingen og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte overlæge Sanne Vendelbo Hovgesen på tlf. 7847 4244 eller på mail: Sanne.Hovgesen@ps.rm.dk eller funktionsleder Hanne Gaarde Nørgaard på tlf.
21206758 eller mail hannoa@rm.dk

Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside.

Hvis stillingen lyder som noget for dig, så send en ansøgning via linket med dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, der skal være opdelt i henhold til de 7 lægeroller.

Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen’

Der afholdes løbende ansættelsessamtaler til stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen af Yngre Læger.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Stillingen er omfattet af Ny løn.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.