Speciallæge i almen eller intern medicin til Fællesmedicinsk Ambulatorie, Medicinsk Afdeling i Glostrup

Dette job er udløbet

Vi har nu mulighed for at tilbyde en spændende delestilling pr. 1. december 2021 eller efter nærmere aftale, med fokus på varetagelse af et subakut Fællesmedicinsk Daghospital samt videreudvikling af afdelingens indsatser indenfor Det Nære Sundhedsvæsen.

Stillingen er delt i både primær og sekundærsektoren og har til formål at øge integrationen imellem de tværgående forløb imellem sektorerne. Halvdelen af stillingen vil være i almen praksis i et tværgående samarbejde med almen praksis, Mikadoklinikken, den konkrete tilrettelæggelse aftales ved ansættelsen.

Medicinsk Afdeling
Medicinsk Afdeling i Glostrup hører administrativt til under Amager og Hvidovre Hospital og varetager det medicinske område i Planområde Syd sammen med de øvrige medicinske afdelinger under Amager og Hvidovre Hospital. Der er i de kommende år stort fokus på at udvikle en fremtidssikret, effektiv og patientfokuseret behandling af hospitalets 547.000 borgere. Vi modtager patienter med medicinske sygdomme inden for specialerne kardiologi, lungesygdomme, endokrinologi, geriatri samt anden bred intern medicin.

Afdelingen driver en større akutklinik og har tilhørende skadeklinik og lægevagt. Du kan finde flere oplysninger om afdeling på vores hjemmeside:
https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/uf/medicinsk-afdeling

Afdelingen er velorganiseret med en engageret stab af medarbejdere og ledere bestående af 22 overlæger, 1 professor, 30+ yngre læger, 7 afdelingssygeplejersker, 170 plejepersonaler, en ledende sekretær og 26 lægesekretærer. Afdelingen har 3 sektionsledelser, 7 afsnitsledelser og overlappende samarbejdsflader på tværs af hospitaler og matrikler. Afdelingens lønbudget er på 150 mio. kr. Afdelingen har et nært samarbejde med de øvrige kliniske afdelinger på matriklen i Glostrup samt Amager og Hvidovre. Der er et særlig tæt samarbejde mellem de medicinske afdelinger i Planområde Syd (Amager og Hvidovre Hospital).

Medicinsk Afdeling i Glostrup er lokalhospital for borgere fra Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner, i alt ca. 140.000 indbyggere, og behandler patienter med såvel akutte medicinske sygdomme som de store kroniske medicinske folkesygdomme. Hospitalet har en akutklinik, 79 sengepladser med årligt ca. 10.000 indlæggelser og 24.000 ambulante besøg, samt 53.000 skade- og vagtlægebesøg.

Afdelingen har 3 uddannelsesansvarlige overlæger, 5 uddannelseskoordinerende læger, 30+ uddannelsessøgende læger, og prioriterer uddannelse meget højt. Der er daglig undervisning, ugentlige masterclasses, interne og eksterne kurser i bl.a. thorakal og abdominal ultralyd, temaeftermiddage m.fl. Afdelingen har desuden en professor i kardiologi, forskningsaktive speciallæger, og 3 færdiggjorte ph.d.-forløb indenfor de sidste 2 år.

Mikadoklinikken
Mikadoklinikken er beliggende i Hvidovre Centrum, udgør 4 lægekapaciteter, og har udover partnerne, 2 fastansatte speciallæger i almen medicin, 2 uddannelseslæger, jordemoder, sygeplejersker, sekretær, praksismanager, vikarierende yngre læger, studerende, og har et stort fokus på et godt arbejdsmiljø. Klinikken er særdeles velfungerende og arkitektindrettet i nybyggede lokaler i Hvidovre Centrum. Vi har fokus på tværgående forløb med sekundærsektoren samt videreudbygning af Det Nære Sundhedsvæsen. Der er tæt adgang til apotek, fysioterapeut, diætist m.v. Der er omfattende samarbejde med kliniske afdelinger og øvrige dele af primærsektoren.

Din hverdag
På Medicinsk afdeling bliver du en del af en lægegruppe på 22 speciallæger, 1 professor og 30+ uddannelsessøgende læger. Afdelingen har præ- og postgraduat uddannelsesfunktion. Det subakutte fællesmedicinske dagshospital varetager patientforløb indenfor samtlige medicinske specialer (fraset kardiologi, reumatologi, gastroenterologi). Fokus i daghospitalet er at give den mest optimale behandling, i et fagligt kompetent miljø, til patienter, der normalt ville være blevet henvist til udredning og behandling under indlæggelse. Samtidigt er der mulighed for opfølgning af patienter efter indlæggelse, der ikke umiddelbart kan afsluttes til egen læge eller specialeambulatorie. Der er mulighed for konference og sparring med afdelingens og matriklens specialekompetencer indenfor kardiologi, geriatri, endokrinologi, lungemedicin, nefrologi, reumatologi og neurologi. I Mikadoklinikken vil du få en integreret tværfaglig hverdag med fokus på optimering af patientforløb. Der er mulighed for fokusering på interesseområder.

Ansøgeren skal

 • være speciallæge i almen eller intern medicin
 • kunne varetage medicinske opgaver og være med til at videreudvikle området integreret i fremtidens tanker omkring Det Nære Sundhedsvæsen
 • kunne indgå på linje med afdelingens øvrige speciallæger som rollemodel for YL
 • kunne vægte uddannelse af alt personale højt
 • kunne understøtte en kultur, hvor der lægges vægt på et godt arbejdsmiljø
 • have gode kommunikative egenskaber og kan samarbejde tværfagligt.

Vi tilbyder dig

 • Et velfungerende samarbejde på tværs af Medicinsk Afdeling
 • Godt tværfagligt samarbejde og et stærkt fagligt miljø
 • Fokus på dine udviklingsmuligheder og indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen
 • Mulighed for deltagelse i såvel metodeudvikling, implementering af nye teknologier og behandlingsprincipper
 • Gode forsknings- og undervisningsmuligheder

Dit arbejdsområde
På Medicinsk Afdeling vil arbejdsområdet være varetagelse af et fællesmedicinsk ambulatorie. Øvrige arbejdsopgaver vil afhænge af kvalifikationer, både på hverdage og i weekender. Arbejdsmiljøet er i fokus på afdelingen.

Forskning
Der er mulighed for deltagelse i forskning, metode- og kvalitetsudvikling.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen vil finde sted i henhold til de mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger indgåede aftaler.

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Sheraz Butt, sheraz.butt@regionh.dk, tlf. 22 99 42 37, eller partner i Mikadoklinikken, Jeppe Kallesøe, tlf. 26 11 54 11.

Ansøgningsfrist
Ansøgning, CV og evt. bilag sendes via linket her på siden senest d. 24. oktober 2021, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt umiddelbart derefter.