Afdelingslæge til Børn og Unge, Regionshospitalet Randers Afdelingslæge ved Børn og Unge, Regionshospitalet Randers, fra 1. januar 2022.

Dette job er udløbet

Børneafdelingen på Regionshospitalet Randers søger afdelingslæge, startende 1. januar 2022 eller snarest derefter.
Vi søger en speciallæge i pædiatri, der har interesse for den almene og akutte pædiatri og som ønsker at bidrage til Børneafdelingens fortsatte udvikling og medvirke til at sikre høj faglig kvalitet.

Børneområdet er udvalgt som et af hospitalets spydspidsområder. Børneafdelingen modtager nyhenviste medicinske og kirurgiske børn inden for alle subspecialer, og omfatter dermed hele spændvidden i det pædiatriske speciale. Vi har en høj faglig standard og tilbyder behandling, der bygger på evidensbaserede retningslinjer.
Vi prioriterer uddannelse og faglig udvikling højt og forventer, at alle bidrager positivt til et stimulerende og udfordrende læringsmiljø. Vores samarbejde i og uden for afdelingen er kendetegnet ved gensidig respekt og hensynstagen til individuelle kompetencer.

Børneafdelingen indlægger årligt ca. 3.600 børn og unge i alderen 0-18 år, og består af et neonatalafsnit med 10 senge, et afsnit for større børn med 14 senge, inkluderende en børnemodtagelse med fem observationspladser. Klinik og dagklinik modtager over 7.000 ambulante besøg årligt.

Afdelingslægen vil være en del af et bagvagtslag med tilkald fra vagtværelse.

Vi søger en speciallæge, der med begejstring og energi vil bidrage til afdelingens faglige profil og unikke kultur og som vægter et inspirerende og anerkendende arbejdsmiljø højt. Ansættelsen vil give mulighed for fagområdeuddannelse, hvorfor ansøgere med både klinisk, organisatorisk og forskningsmæssig interesse for fagområder inden for den almene pædiatri – de akutte børn, de infektionssyge børn eller børn med trivsels- eller gastrointestinale problemer – vil blive prioriteret.
Vi kan til gengæld tilbyde et spændende, aktivt læringsmiljø og fremragende arbejdsklima.

Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.
Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Hvis ansøger har behov for yderligere information, kontakt da venligst ledende overlæge Bent Windelborg Nielsen på telefon: 78 42 08 01 eller via mail: benwinni@rm.dk.

Ansøgning, vedlagt relevante bilag, sendes via link: Søg job/send ansøgning.

Vi skal have din ansøgning senest  mandag den 18. oktober 2021, kl. 12.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt straks efter ansøgningsfristens udløb.

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers og Børneafdelingen på www.regionshospitalet-randers.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.