Afdelingslæge i Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi, Regionshospitalet Horsens En stilling som afdelingslæge i intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi, Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens er ledig til besættelse den 1. marts 2022 eller efter aftale. Vi søger en speciallæge, som har lyst til at være med til at videreudvikle det gastroenterologiske og hepatologiske fagområde i Horsens

Dette job er udløbet

På Regionshospitalet Horsens består det gastroenterologiske-hepatologiske team p.t. af 5 speciallæger og 1 HU-læge.  Vi har et tæt og velfungerende tværfagligt samarbejde med specialiserede sygeplejersker og driver i fællesskab et velfungerende ambulatorium og sengeafsnit i rivende udvikling. I Gastroenterologisk klinik arbejder vi som et selvorganiserende team.

Medicinsk Afdeling deltager i en endoskopisk centerfunktion, hvor der aktuelt foretages ca. 17.000 skopier om året, og vi har et velfungerende samarbejde med Kirurgisk Afdeling.  Vi er dybt involveret i det i Horsens etablerede Akademi for efteruddannelse af skopører, hvor der afvikles Masterclasses med højt kvalificerede undervisere.

I hele Medicinsk Afdeling fokuseres på faglig kvalitet og udvikling i en kultur præget af tillid, respekt og humor.

Vi tilbyder

 • En velfungerende speciallægegruppe hvor det faglige fællesskab og samarbejde er prioriteret
 • En flad ledelsesstruktur med gode muligheder for at få afprøvet og implementeret nye tiltag
 • Et godt tværfagligt miljø på Medicinsk Afdeling
 • En afdeling hvor vores samarbejde med både interne og eksterne vægtes højt
 • At være en del af en af landets største endoskopiske afsnit med regional uddannelsesfunktion
 • Mulighed for at deltage i forskningsarbejde

Vi leder efter en kollega som

 • Er innovativ og interesseret i faglig udvikling
 • Er motiveret for at indgå i tætte tværfaglige teams
 • Har gode faglige og sociale kompetencer
 • Vil deltage aktivt i at uddanne yngre læger og sygeplejersker inden for gastroenterologi/hepatologi
 • Ønsker at påtage sig udviklingen af et personligt organisatorisk/fagligt ansvarsområde

Stillingen indeholder vagtforpligtigelse i speciallægevagtlaget som tilstedeværelsesvagt. Derudover deltager afdelingslægen sammen med afdelingens øvrige speciallæger i stuegang i weekend og på helligdage både i medicinsk afdeling og som medicinsk læge i Akutafdelingen.

Medicinsk Afdeling
Medicinsk afdeling er en intern medicinsk afdeling med funktioner på 2 matrikler i Horsens og Skanderborg Sundhedshus. Afdelingen har i alt 68 sengepladser plus et antal årstidsvarieret sengepladser, et dagafsnit i tilknytning til sengeafsnittet samt der foregår stor ambulant virksomhed. Medicinsk Afdeling dækker specialerne endokrinologi, kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi/hepatologi, geriatri og reumatologi. Desuden et dialyseafsnit på Regionshospitalet Horsens der drives i samarbejde med Nyremedicinsk Afdeling, AUH.

Regionshospitalet Horsens er akuthospital.  Akutte hjertepatienter modtages direkte i Hjertemedicinsk sengeafsnit. Øvrige akutte patienter modtages hovedsagelig via hospitalets Akutafdeling.

Undervisningsforpligtelse
Medicinsk afdeling er klassificeret til 15,5 hoveduddannelsesforløb i intern medicin – heraf 2 i gastroenterologi, 1 hoveduddannelsesforløb i Akutmedicin, 6 hoveduddannelsesforløb i almen medicin, 13 introduktionsstillinger og 4 i KBU. Det påhviler afdelingslægen at deltage i uddannelsen af disse læger.  Herudover undervises medicinstuderende og Medicinsk afdelings eget personale.

Der er mulighed for at deltage i forskningsarbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  Stillingen er omfattet af lokal løndannelse og aflønningen skal forhandles med relevant organisation.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Ansøgning
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller. Ansøgning, CV og anden dokumentation uploades og fremsendes elektronisk via “Søg job”-knappen

Ansøgningsfrist: 24. oktober 2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den: 3. november 2021

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Thomas Hahn tlf. 4158 1729 eller klinikchef, overlæge Thomas Møller Jensen på telefon 7842 6671, mail thojes@rm.dk.

Se nærmere om Regionshospitalet Horsens på  www.regionshospitalet-horsens.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.