Engageret specialpsykolog søges til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1- AUH, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midtjylland Vi søger en specialpsykolog til en 37 timers stilling i team 1 for skolebørn pr. 1/11 2021 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

BUA udgøres af i alt 8 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge med psykiske forstyrrelser og sygdomme i Region Midt. De 8 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Herning, Viborg og Skejby. De fleste afsnit dækker flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 er et alment afsnit for skolebørn.

Afsnittet består af 4 enheder: Et sengeafsnit og et ambulatorium i Viborg, samt et sengeafsnit og et ambulatorium i Skejby. Stillingen er aktuelt tilknyttet ambulatoriet i Skejby.
Afsnittet har omkring 90 medarbejdere med forskellige fagligheder herunder læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og sosu-assistenter. Desuden er der et tæt samarbejde med sekretærgruppen.
Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, psykose og angstlidelser, funktionelle lidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser. Der er ofte samtidig mental retardering eller svære psykosociale belastninger og en høj grad af komorbiditet. Undersøgelse og behandling varetages for såvel hovedfunktion som på regionsfunktion og højt specialiseret funktionsniveau og kan foregå ambulant eller under indlæggelse.
Specialpsykologen en del af et tværfagligt udredningsteam, der varetager ambulant udredning og behandling.
Psykologen har i samarbejde med afsnitsledelsen og de tilknyttede speciallæger ansvar for at sikre udredning og behandling af høj faglig kvalitet til afsnittets patienter og optimal ressourceudnyttelse.Kvalifikationer

 • Du er godkendt specialpsykolog med bred erfaring med udredning og behandling af børn tilhørende afsnittes målgruppe.
 • Du evner at arbejde selvstændig og i højt arbejdstempo og samtidig bevare overblikket.
 • Du samarbejder konstruktivt med kollegaer inden for egen faggruppe og tværfagligt med læger, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgiver samt med afsnittets ledelse.
 • Du har lyst og evne til at arbejde med at udvikle afsnittets udrednings- og behandlingstilbud samt tilrettelægge og styre arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse i en tværfaglig medarbejdergruppe.
 • Du har blik for både faglige og organisatoriske udviklingsmuligheder i team 1 i relation til udredning og behandling af børn tilhørende afsnittets målgruppe og sammenhængen imellem team 1 og den samlede børnepsykiatri i Region Midtjylland.

Du kan forvente:

 • En fagligt udfordrende og spændende stilling i et godt arbejdsmiljø
 • at skulle varetage selvstændigt ansvar for særlige fagområder som aftales ud fra lyst og interesse samt afsnittets behov
 • at skulle give og modtage supervision
 • at være en del af en mangfoldig personalegruppe med mange fagligheder
 • at være en del af en psykologgruppe i kontinuerlig udvikling
 • at have et tæt samarbejde med det tværfaglige behandlerteam omkring udrednings- og behandlingsopgaver
 • at have et tæt samarbejde med afsnitsledelsen og afsnittets speciallæger
Yderligere oplysninger fås hos afsnitsledende overlæge Merete Juul Sørensen telefon nr. 2162 1301 eller afdelingssygeplejerske Anne Nemec 3035 1097.
Du kan læse mere om Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside: www.bua.rm.dk

Ansøgningsfrist 19/9 2021
Ansættelsessamtalen vil ligge i uge 38

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og evt. gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Klinik for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr.(2019) Afdelingen har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.