Introduktionslæge til Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Randers En stilling som introduktionslæge (ESK 7005-04-38-i-02) ved Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler er ledig til besættelse pr. 1. november 2021.

Dette job er udløbet

Introduktionslægen deltager i forvagtslaget i 10-skiftet vagt fra vagtværelse, 2-holdsdrift.

En introduktionslæge på Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler RH Randers kan forvente en bred introduktion til hele det gynækologiske/obstetriske speciale. Vi har et stort fokus på uddannelse af yngre læger og har modtaget FYGO’s (Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere) uddannelsespris for indsatsen. Afdelingen har ligeledes stor tradition for forskning, hvorfor interesse for dette forventes.

Der foreligger godkendt uddannelsesprogram.

Afdelingen deltager i undervisning af medicinske studenter.

Overenskomstmæssig bolig stilles kun til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Søren Lunde, Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, på tlf. 28723835 eller mail: s.lunde@rm.dk

Ansøgningsfrist er den 20. september 2021, kl 12.00
Samtaler forventes afholdt mandag d. 27. september om eftermiddagen.

Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler RH Randers betjener den nordøstlige del af Region Midt med et befolkningsgrundlag på ca. 220.000. Afdelingen har et fælles gynækologisk-svangre/barsel afsnit med 10 senge samt en familieafdeling med 9 senge. Vi har 2.200 fødsler årligt, 3.800 indlæggelser, 1.000 operationer hvoraf en væsentlig del foretages i dagkirurgisk regi, vi har 36.000 ambulante besøg heraf nogle i et ugentligt ambulatorium i Grenå Sundhedshus. 

Afdelingen har et tæt samarbejde med Aarhus Universitetshospital idet vi varetager ca. 175 elektive sectioer samt al funktion inden for provokeret abort, sterilisation og udredning af kvinder med celleforandringer for patienter fra Aarhus optageområde.

Afdelingens normering består af en ledende overlæge, 12 speciallæger, 3 læger i Hoveduddannelsestilling til gynækologi/obstetrik, 2 læger i I-stilling samt 5 Hoveduddannelseslæger til almen praksis.

Afdelingen indgår sammen med børneafdelingen i en klyngeafdeling.
Afdelingens budgetansvar har den ledende overlæge, chefjordemoderen og oversygeplejersken i fællesskab med den ledende overlæge fra børneafdelingen, men lægefagligt refererer lægen til den ledende overlæge inden for eget speciale.

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på www.regionshospitalet-randers.dk

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.