Bráðdepilin søger en anæstesiologisk overlæge til ansættelse snarest mulig

Dette job er udløbet

Bráðdepilin søger en anæstesiologisk overlæge til ansættelse snarest mulig

En stilling som overlæge i anæstesiologi ved Bráðdepilin (akutcentret) på Landssúkrahúsið er ledig til besættelse snarest mulig eller efter nærmere aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 40 timer pr. uge eller efter aftale.

Landssúkrahúsið i Tórshavn er det centrale sygehus på Færøerne med et optagelsesområde på ca. 52.000 indbyggere. Landssjúkraúsið har 180 senge, fordelt på psykiatri, medicin, pædiatri, intensiv og kirurgi med parenkymkirurgi, ortopædkirurgi, urologi, rygkirurgi, øre-næse-hals, øjensygdomme, tandlæge, gynækologi og obstetrik.

Landssjúkrahúsið hjemtager flere patientbehandlinger fra Danmark til Færøerne og arbejder med at forbedre flere patientforløb.

Bráðdepilin er organiseret i anæstesiafdelingen, opvågning, intensivafdelingen og ambulance tjenesten.

Ansvarsområde
De anæstesiologiske overlæger har ansvar for anæstesi til alle specialerne, intensivafdelingen og kan deltage i vagttjenesten vedr. tryktankbehandling af dykkersyge. En kollega er klinisk ansvarlig korpslæge for ambulancetjenesten.  

Overlægen har lægefagligt ansvar såvel klinisk som organisatorisk i det daglige arbejde. Vi har ca. 2500 anæstesier årligt. På intensivafdelingen findes 5 sengepladser hvoraf 3 er respiratorpladser. Anæstesiafdelingen varetager en del akutte patienttransporter til Danmark og Island.

Arbejdstilrettelæggelse
Overlægerne indgår i et ligestillet fagligt team, som planlægger arbejdsfordelingen mht. vagt, arbejde på operationsgangen og intensivafdelingen.

Der er i øjeblikket 4 overlægestillinger i anæstesi på Bráðdepilin. Arbejdet er tilrettelagt som dagtjeneste på hverdage med efterfølgende vagt fra bolig. I weekenden døgnvagt fra bolig.

Der er ansat en pre-kursist reservelæge på Bráðdepilin. Bráðdepilin har KBU læger i fokuseret ophold og studerende i klinisk ophold.

Der er 10 anæstesisygeplejersker på anæstesiafdelingen, og 37 sygeplejersker på intensiv hvoraf de 23 har taget intensiv uddannelsen for sygeplejersker.

Referencer
Overlægen refererer til den ledende overlæge.

Kvalifikationer
Vi søger en faglig dygtig speciallæge med bred anæstesiologisk uddannelse, der har lyst til konstruktivt at indgå i et teamsamarbejde omkring operationspatienter der skal i anæstesi og patienter som skal behandles på vores intensiv afdeling.

Det er en fordel at man taler/forstår færørsk eller et andet nordisk sprog.

Af dig forventer vi følgende  

 • Speciallæge i anæstesiologi
 • Kan samarbejde med alle faggrupper
 • Har arbejdserfaring
 • Er fagligt inspirerende og initiativrig
 • Har lyst til at formidle viden til andre på afdelingen
 • IT kvalifikationer

Vi tilbyder

 • En spændende og dynamisk arbejdsplads i et tværfagligt miljø
 • Et miljø, hvor vi vægter høj faglighed og udvikling
 • Selvstændighed og mulighed for stor indflydelse i det kliniske arbejde
 • HBO uddannelse til behandling af dykkersyge kan tilbydes
 • Vi er behjælpelig med at finde en bolig

Forskning og uddannelse
Centerledelsen ser meget gerne, at forskningsaktiviteten øges, og der vil i et vist omfang kunne afsættes tid til forskning. Det tilstræbes, at der er mulighed for lønnet klinisk ophold på relevante højtspecialiserede afdelinger mindst to uger om året.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem FAS og Fíggjarmálaráðið (Det Færøske Finansministerium).

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved at kontakte ledende overlæge, Elin Jensen, tlf. (+298)304500 lokal 5703, lselije@ls.fo eller (+298)234553.

Ansøgningsfristen er den 18.10.2021.
Originale uddannelsesbeviser og anbefalinger skal medbringes ved en evt. samtale.

Søg venligst stillingen her.

Læs mere at om Landssúkrahúsið og Færøerne på følgende hjemmesider:

www.ls.fo

www.taks.fo

www.faroeislands.com

www.visittorshavn.fo

www.framtak.com